Do desíti – s Dušanem Loveckým

Dušan Lovecký má na starosti něco co Lotus Notes moc nezavání – administraci Linux serverů, služby spojené s internetem, monitoring sítí, zálohování a spoustu dalších věcí. Současně patří mezi ty, kte

Bez práce nejsou koláče

Konečně mohu já i Jana prohlásit, že jsme zahájili další kolo naší pracovní kariéry.

Jana ho zahájila již před měsícem, kdy byla přijata na velice krásné místo v nejmenované společnosti, se kterou