O Salesforce s Katkou Manovou

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Katka Manová ze společnosti IceWarp, kde se stará aby Icewarpí myšlenka na „kolaboraci, komunikaci a integraci“, byla zavedena i do interních systému a procesů.