Do desíti – s Martinem Hansgutem

Martin Hansgut Martin Hansgut je dalším ze zákazníků v sérii mých rozhovorů. S Lotus Notes se potkal již na škole, účastnil se jejich zavádění ve Fakultní Nemocnici Brno včetně jejich následné správy a kompletních změn konfigurace. Dnes pracuje ve Volksbank CZ jako administrátor Lotus Domino. Již několik let se věnuje lektorské činnosti ve školicích střediscích jako lektor administrace Lotus Domino/Notes.

IBM se chlubí širokým portfoliem produktů, které její další produkty používáte nebo o nich uvažujete?

V současné době uvažujeme o nasazení produktu Sametime a vyzkoušet chci i QuickrTraveler. Současně ale musím přiznat, že z Traveleru mám hodně smíšené pocity. V současné době je možné synchronizovat pouze zařízení s Windows Mobile což vyřazuje všechny „klasické“ mobilní telefony, které většinou mají Symbian (alespoň v té nejrozšířenější podobě). Samozřejmě je

možné vyměnit telefon za PDA zařízení, ale to asi není to co by uživatelé očekávali. Druhou podstatnou věcí, kterou by asi uživatelé nečekali je nemožnost vybírat adresáty pošty z Domino Directory nebo dalších adresních knih které jsou v DA.

Jedna věc, pro kterou stojí za to Lotus Notes používat?

Těžko říci jednu věc, pro kterou nasadit systém jako celek, ale asi bych vytáhl bezpečnost, nativní možnost elektronických podpisů a šifrování jak dokumentů tak konkrétních polí, integrovaný webový server s možností zabezpečeného přístupu z webu a možnost replikace. Z pohledu admina mi vyhovuje způsob administrace a skutečnost, že prostředí administrace je stejné bez ohledu na to na jakém operačním systému Domino běží.

Jedna věc, kterou bys nejraději v Lotus Notes předělal?

Asi bych přímo nepředělával nic, je to systém který se za dobu svého vývoje ubíral nějakým směrem a má svoje pozitiva i negativa jako každý jiný systém. Záleží jen na uživatelích jak si na jeho vlastnosti zvyknout a zda je přijmou a naučí se jich využívat nebo zda budou pracovat jak jsou zvyklí z jiných systému a budou si stěžovat, že to nefunguje. Současně ale musím přiznat, že uživatelům dělá hodně problémů zvyknout si na klávesu F9 pro refreš a F5 pro zamknutí klienta což už ale ve verzi 8 je předěláno a pro refreš slouží jak F5 tak F9 (pozn. a klienta zamyká Ctrl+F5).

Pokud ale přeci jen mám říci co bych přidal, tak by to bylo centralizované vytváření a nastavování dokumentů pracoviště a dokumentů spojení na stanicích. Tuto problematiku řešíme prostřednictvím tlačítek a udělátek z vlastní „produkce“, ale určitě by bylo přínosem kdyby toto bylo možné nastavovat na straně serveru. Hodně věcí se dá nastavit přes politiky na serveru, ale pokud na jednom PC používá klienta více uživatelů, bylo by super kdyby bylo možné v desktop politice nastavit že pokud uživatel nemá na stanici pracoviště pro svoje jméno tak se automaticky vytvoří.

Uvítal bych třeba i možnost prostřednictvím politiky definovat firemní podpis který se vkládá uživatelům do mailu a položky by čerpal z údajů v Domino Directory, kde je možné mít vyplněno vše potřebné.

Preferuješ spíše jednoduché aplikace řešící konkrétní problém, nebo naopak ty složité, řešící více oblastí, které ideálně obsahují jedno tlačítko, které vždy udělá vše co uživatel chce?

Asi záleží na úhlu pohledu co si představit pod pojmem „konkrétní problém“ a co pod pojmem „více oblastí“. Osobně preferuji aplikace, které řeší kompletně danou problematiku. Když vezmeme jako příklad třeba aplikaci, říkejme ji „Žádost a vývoj aplikace“, tak preferuji takovou, která postihne ze strany žadatele zadání požadavku, ze strany vývojáře popis analýzi a návrhu řešení a ze strany správce systému celou agendu okolo jako je testovací protokol, instalační protokol, instalační příručka, žádosti o přidělování a změnu ACL atd. no a to celé včetně workflow pro schvalování.

Pokud byste v dnešní době chtěli vyvinout novou aplikaci, jaká by byla cílová platforma – plný klient Lotus Notes, webový klient nebo mobilní zařízení? Co by bylo důvodem pro zvolení této platformy?

Z pohledu administrace bych se nebránil aplikacím pro plného klienta. Lotus Notes klient je přeci jen to na co je admin zvyklý a jsou nástroje které prostě bez Lotus Notes klienta nepoužijete. Druhou stranou mince je ale pohled uživatelů. Ti většinou nepotřebují žádné speciální nástroje a práce přes webové prostředí je pro ně „přirozenější“.

Nakolik ve firmě používáte možností Lotus Notes?

Záleží co si představíme pod možnostmi Lotus Notes. Pokud to budu chápat jako použití základních aplikací, které jsou běžně dostupné po instalaci Domino serveru tak je situace asi následující.

Pošta a Domino web access – poštu a přístup k ní přes klienta Lotus Notes používají všichni zaměstnanci. V souvislosti s poštou a klientem Lotus Notes musím zmínit i využití replikace a tedy offline práce s aplikací pošty u uživatelů, kteří mají notebooky. Co se týká možnosti použití Domino Web Accessu, tak v rámci vnitřní sítě tuto možnost mají všichni zaměstnanci, aby v případě, že jsou na jiné pobočce nebo v jiné kanceláři mohli mít přístup k svojí poště a někteří uživatelé mají možnost přístupu k poště přes Domino Web Access i z internetu přes https.

Kalendářové a plánovací služby – tady už nemohu říci, že by tuto funkcionalitu využívali všichni, ale ti, kteří kalendářové položky a plánování používají, je využívají naplno včetně posílání pozvánek na schůzky, rezervací místností a prostředků a synchronizace s mobilními zařízeními.

„Úkolovník“ – upřímě řečeno úkolovník je podle mého názoru a požadavků od uživatelů nepoužitelný jako firemní úkolovník. Většině lidí tam chybí možnost generování dlíčích úkolů, zapisování řešení jako odpovědi na dokumenty, možnost sdílení „úkolovníku“ bez nutnosti delegovat přístup ke kalendáři a poště a spousta dalších dílčích drobností, které ale většinou vedou k tomu, že firma od používání úkolovníku v poštovní schránce upustí.

Rezervace – aplikace u nás hojně používaná jak pro rezervace místností, tak i prostředků jako jsou projektory nebo služební auta.

Team room – aplikace má dobrý záměr, ale pro běžné uživatele je příliš složitá a pokud jsem založil „Team room“ pro konkrétní projekt, tak pro lidi, které jsem do virtuálního místa přiřadil, bylo nereálné s aplikací pracovat.

Jaké největší očekávání máš od Lotus Domino 8?

Uživatelé, kterým se prostředí Lotus Notes zdálo málo komfortní a uživatelsky málo „atraktivní“ a pro práci s poštou na serverech Lotus Domino používali MS Outlook, jsou po shlédnutí nové verze R8 nad eclipsem ochotni MS Outlook opustit a plnohodnotně používat klienta Lotus Notes.

Co si myslíš o větě, že vývojář, který umí administraci, je lepší vývojář a administrátor, který umí vyvíjet, je lepší administrátor?

Když jsem s administrací Lotus Domino serverů začínal, tak jsem o programování nic nevěděl a pokud jsem potřeboval udělat nějaké hromadné změny nebo najít proč se nějaká aplikace nechová tak jak má, tak to byl tvrdý oříšek a v případě hromadné úpravy dokumentů v adresní knize i „tvrdá ruční práce“.

Požadavky tehdejšího zaměstnavatele mě ale donutily naučit se programovat aplikace pro Lotus Domino tehdy ještě na verzi 4.5. Programováním myslím tvorbu aplikací na úrovni vzorců a funkcí s použitím navigátorů, tlačítek a jednoduchého pohledu pro přístup z intranetu a tyto znalosti jsem následně využil i v administraci. Pokud jsem dostal od externí firmy aplikace pro nasazení na server, tak jsem zužitkoval svoje „programátorské“ znalosti při testování, identifikaci, popisu a následného reportování chyb.

Zrovna tak může být pro programátora výhodou pokud má nějaké zkušenosti s administrací, protože ví co si může a nemůže dovolit a co bude potřebovat nastavit na serveru, aby mu aplikace po nasazení do provozu fungovala.

Nespornou výhodou programátora, který má znalosti administrace je i skutečnost, že si je schopen nainstalovat a spravovat server na kterém provádí vývoj.

S větou „Vývojář, který umí administraci, je lepší vývojář a administrátor, který umí vyvíjet, je lepší administrátor“ jednoznačně souhlasím, ale současně jsem zastáncem toho, že nelze být výborný

administrátor i vývojář současně. Já osobně se považuji za administrátora a programování beru jako vhodný doplněk (nebo nutné zlo), který mě může ulehčit administraci a identifikaci případných problémů a jejich následné řešení.

Osmičky – už jsi je školil? Je to pro lidi problém si zvyknout na nové prostředí nebo jsou nadšeni?

Zatím na školení osmiček nebyl požadavek, ale myslím si, že nebude dlouho trvat a firmy tato školení začnou poptávat. Přeci jen je to aktuální verze a myslím si, že pokud někdo dnes implementuje Lotus Domino / Notes tak už půjde do této verze.

A co se týká lidí, kterým jsem ukázal eclipsového klienta? Jsou dva tábory, jedni jsou nadšeni a druzí říkají že ho moc „nemusí“. Zajímavé je, že ti, kterým se většinou líbí, jsou ti, kteří nyní používají Outlook. Bohužel jako velkou „brzdu“ migrace na eclipsové klienty vidím jejich HW náročnost.

Myslíš, že IBM dělá pro zdejší zákazníky dost? Co si myslíš, že by mohla dělat víc a co se ti naopak líbí že dělá už teď?

Toto je dosti těžké hodnotit, protože jako zákazník většinou komunikuji pouze s partnery IBM a ti potom teprve se samotnou IBM a záleží na tom, jakého partnera si firma vybere. Co se ale týká samotné IBM tak mně se líbí akce, které se občas konají v IBM jsou zaměřeny na konkrétní produkty a vedeny lidmi přímo z IBM. Na druhé straně mě mrzí, že některé jsou pouze pro partnery a konečný zákazník na tyto akce nemá přístup.


Jaké otázky byste položili vy? A koho byste se chtěli zeptat?

Upozornění pro personální agentury a personalisty: cílem rozhovorů není zviditelnit lidi pro jejich přetažení do jiné firmy, prosím respektujte tento fakt.

1 komentáře

  1. @1 Tak program Symposia na webu už je a člověk se jenom musí smát jak IBM podporuje Symphony a odchází od Microsoftu. Pogram je totiž ve formátu MS Excel, který se zjevně hodí více než obligátní PDF 🙁
    Ale jinak jsem na to zvědav, je to plné Quickru, Notesy a Domino se tam skoro ztrácejí.

Leave a Reply