NGO Hackathon #2

In the middle of August we did NGO Hackathon #2. We did the first one two years ago and got pretty good feedback, so we decided to repeat and change the format at the same time. Last time we had three NGOs and multiple teams who compete to deliver the best solution. This time weRead More…

Neziskovky a Salesforce

Už niekoľko rokov sa pohybujem v neziskovom sektore, najprv v Českej republike, neskôr na Slovensku. Ľudia v neziskových organizáciách sú často veľmi všeobecne kritizovaní za nedostatočnú profesionalitu. V mojom príspevku by som vám chcela priblížiť každodennú realitu týkajúcu sa CRM systému organizácií, v ktorých som pracovala a ktoré sú vo svojich oblastiach činnosti považované za špičkové. Nechcem zachádzať do podrobností, pretoRead More…

NGO Hackathon #2

Před dvěma lety jsme udělali první NGO hackathon. 24 hodin, 10 týmů, 4 neziskovky, 4 různá zadání. Bylo to super, energie skvělá, spousta lidí jela přes noc a na konci bylo co prezentovat. Akorát pak se nám to nějak zvrtlo, neřekli jsme si (jako CRM pro neziskovky) o pomoc a trvalo snad rok, než jsme alespoň jedno z těchRead More…

Nonprofit Cloud Consultant Certification

Just over Christmas period a new certification hit Webassessor – the Nonprofit Cloud Consultant. Sadly I wasn’t one of those who were invited into the beta, so it was first thing on my list for January. It is really great to see this exam, as it shows the importance of NPSP and that Salesforce is really dedicatedRead More…