Dojmy z Lotus Symposia 2010

Je za námi – další ročník Lotus Symposia. Zase to bylo jedno z těch větších, prý bylo přes 300 přihlášených a nakonec dorazilo víc jak 250 lidí, takže se musely přistavovat další židle. A možná i z to

Domino Blog template tweaks

I didn’t want to upgrade to the Domino Blog template for a reason – during the life of my blog I did a lot of changes in the old version of this template and I didn’t want to lose them or transfer them. But finally, I gave up and tried to put all those changes in new version of this wonderful template. So, what I had to change?