Hlavní právnické chyby při uzavírání smluv v IT

„The power of the lawyer is in the uncertainty of the law“, Jeremy Bentham

Přednáška Jiřího Černého z kanceláře ROWAN Legal byla taková trochu právnická – plula po povrchu, občas přinesla nejasné odpovědi a občas zařízla do zajímavého detailu. Pro někoho možná nic objevného, pro jiné zase upozornění na věci, které vlastně trochu ignoruje a neuvědomuje si je.

Požadavky, kladené na smlouvy, jsou celkem jednoduché a není je tedy problém naplnit. Jsou to:

  • musí být jasná a srozumitelná – nejenom těm, kteří ji uzavírají a dohodnou se, co znamenají jednotlivé věci, ale i všem ostatním. Ostatně na základě tohoto dokumentu bude v nejhorším rozhodovat soudce. Zároveň pokud je některé ustanovení vyložitelné dvěmi různými způsoby, použije se následně to, které je v můj neprospěch (respektive v neprospěch toho, kdo ho navrhnul). Stejně tak pokud používáte nějaké „jasné“ zkratky, tak je raději vysvětlete
  • musí být platná a právně účinná
  • musí být právně vynutitelná – tedy mít jasně dané podmínky. Pokud je třeba zaplacení podmíněno podpisem akceptačního protokolu, tak ho klient nemusí podepsat a tedy platit. A řešit, že musí podepsat akceptační protokol je o něčem jiném, než o tom, že nezaplatil.
  • musí jasně identifikovat obě strany – to zajistí třeba uvedení IČ, pak může být v zásadě i název firmy špatně. Pokud u podepisujících osob nejsou jejich funkce, tak to uzavírají jako osoby a nikoliv za firmu
  • musí obsahovat předmět smlouvy – ten se dá dobře popsat v jedné větě stejně jako na 5 stranách. Bohužel se dá také špatně popsat v jedné větě nebo na 5 stranách
  • musí obsahovat čas plnění a pokud je třeba uvést součinnost stran tak je nutné uvést požadavky na ní
  • musí obsahovat cenu za plnění a je dobré, aby cena byla podmíněna předpoklady, protože jinak se můžeme na konci divit

Zajímavé bylo povídání o sankcích, což je debata, kterou si procházím dost často. Zákazníci chtějí do smlouvy sankce, ale vlastně neví jak velké je dát a proč zrovna tak velké, neudělají si přehled o svých potřebách a dopadech do firmy při porušení, což je oblast, u které by měli začít.

Nepište romány, ale jasně specifikujte závazky a povinnosti, ať je jasné kdo, kdy a co.

Rozdíl je také v tom, na co se smlouva uzavírá. U dodávky HW si objednatel následně může s předmětem dělat co chce, včetně jeho prodeje. U SW je limitován a autor díla se nikdy nemůže vzdát práva tvrdit, že dané dílo vytvořil. A při implementaci SW je dobré si ověřit, že člověk má následně právo úpravy dodaného díla, kdyby se nepohodl s dodavatelem (třeba včetně využití escrow služeb pro uložení zdrojového kódu).

Při uzavírání SLA služeb je dobré se ptát na dostupnost služeb a hlavně na její výpočet. Následně se třeba zjistí, že dostupnost 99 % je výrazně lepší než 99,99 %, protože do té druhé se nepočítají plánované odstávky, výpadek kratší než určitá doba nebo penále za její nesplnění je pro dodavatele relativně směšné a vyplatí se mu službu nedodat.

Foto z přednášky

Odpovědnost za škodu a smluvní pokuta – škodu musím dokazovat, že mi vznikla, smluvní pokutu dostanu vždy. Zajímavá je také debata o omezení výše škody. Podle našeho právního řádu není limitování možné, přestože se objevují i alternativní výklady. Nejlepším ze špatných řešení je prý definice předvídatelné výše škody a navázání na tuto hodnotu, čímž donutíte i zákazníka trochu se zamyslet a zjistíte důležitost systému.

Předpoklady uvedené ve smlouvě lze využít i při požadavku na smlouvy na dodávku díla, která v sobě zahrnuje analýzu a následné úpravy. Díky předpokladům hrubě určíte hřiště a související cenu a pokud analýza ukáže, že to bude jinak, tak se vlastně změnily předpoklady a je možné snadno změnit cenu.

Spor není vítězství, lepší je využít možnosti negociace než konfrontace.

Pokud necháte dojít spor až k soudu, tak máte skoro jistotu spousty práce na dalších několik let. Pokud chcete věci vyřešit rychleji je lepší využít alternativních metod. Aneb jak před lety řekl jeden zákazník – smlouva je pro mě dokladem, že se chceme dohodnout; v okamžiku, kdy se na ní začneme odkazovat tak je lepší jít od sebe.

Leave a Reply