Do desíti – s Janem Pánkem

Jan Pánek Dříve trochu vývoje v MS Access, pak odpovědnost za tvorbu analýz, administraci a projektové řízení projektů nad Lotus Notes včetně jejich integraci s dalšími velkými systémy typu SAP a BSCS. A k tomu všemu práce u firem zvučných jmen – Eurotelu a aktuálně v LMC.

Lotus Notes – dokážete definovat jejich ideální účel nasazení a naopak oblast, kde od nich rychle utéct?

LN vidím jako ideální platformu pro vývoj SW nástrojů na podporu procesů. Pokud jsem schopen proces řádně zdokumentovat, určit jeho manažera, vlastníky a návaznosti jednotlivých aktivit, nastavit časy zpracování a notifikací, mám ideální podklady pro vývoj aplikace, u které se dostáváme na zlomky časů pro implementaci oproti dražším ERP systémům a tím k řádově nižším částkám za vývoj. Zcela samozřejmě se pak nabízí integrace všech úloh uživatele všech workflow aplikací ke zpracování na jedno místo (portál). Poměrně dobré zkušenosti jsme získali při vývoji a použití aplikací tvořících spíše prezentační rozhraní pro pořízení dat do „drahých“ systémů.

Velký počet tříd a především asociativních tříd v doménovém modelu aplikace by mě vedl k využití spíše k využití relační databáze jako úložiště dat a jiné platformě pro business logiku a prezenční vrstvu. Nepoužil bych notesy pro vývoj aplikace, kde očekávám vysoký počet ukládaných záznamů (od 50 tis./rok). Nepouštěl bych se do vývoje účetnictví, skladového hospodářství, mzdového programu, kde mohu koupit nějaký standardní SW balík nebo využít nějakých standardních supportovaných modulů v ERP systémech.

IBM se chlubí širokým portfoliem produktů, které její další produkty používáte nebo o nich uvažujete?

Budu mluvit za oddělení interních informačních systémů v LMC, kde je Lotus NotesLotus Domino jednou ze 2 základních platforem a s podporou zálohování pomocí Tivoli Storage Manageru. Implementace Lotus Workflow pro vývoj aplikací na podporu procesů a Domino.Doc je plánována v následujících měsících. Rovněž vážně uvažujeme o produktu Lotus Traveler.

Jedna věc, pro kterou stojí za to Lotus Notes používat?

Budu asi jen opakovat názory jiných – všechno, co potřebuji pro vývoj a provoz aplikací mám v jednom balíku. Aplikace mohu snadno integrovat s kalendářem, úkoly a mailem, provozovat na webu.

Jedna věc, kterou byste nejraději v Lotus Notes předělal?

Příšerný webový a notesový grafický design a neexistující podporu OpenOffice balíku v Domino.Doc. Toho se asi už ale nedočkáme. Nedotaženost Lotus Symphony – zkuste si v OpenOffice přidat pár ovládacích prvků do sheetu a otevřít v Symphony. Lotus Quickr – není integrován s kalendářem v Lotus Notes, což jej vylučuje z možnosti nasazení u nás ve firmě.

Jak se Vám daří realizovat svoje představy v LMC (s využitím znalostí Lotus Notes z Eurotelu/Telefónica O2)?

Zůstaňme nohama na zemi – míra možnosti realizace vlastních představ je přímo úměrná vašim rozhodovacím pravomocím v rámci firmy. Při vývoji aplikací jsou to tedy spíše představy mých nadřízených o tom, jakou SW podporu pro firmu potřebují a já jim mohu nabídnout podle svých zkušeností variantní řešení v mantinelech používaných architektur.

Existuje ve vaší společnosti nějaká aplikace nad Lotus Notes, kterou používá v podstatě celá firma? Jaký je to typ aplikace a je to spíše drobnost nebo naopak složitá aplikace řešící vše potřebné?

Jak již jsem zmínil, Lotus Notes je pro nás nosná platforma a klienta Lotus Notes jak pro Windows tak pro Linux mají všichni zaměstnanci. Jedná se spíše o soubor celofiremně používaných aplikací, kde si uživatelé zadávají a nechávají schvalovat dovolenou, dostávají přehled o výdeji stravenek, nakupují kancelářské potřeby, jízdenky, letenky, vizitky, ale i hardware a software. Mohou si objednávat rezervace hotelů, půjčovat knihy z interní knihovny, registrovat vzdělávací a jiné celofiremní akce, na které jsou všichni nebo vybrané skupiny zaměstnanců zvány a přihlašují se na ně. Pomocí notesové aplikace dostávají přehled o vyúčtování mobilních telefonů a v další aplikaci si vedou knihu jízd. Přehled o svých spolupracovnících (kontakty, jejich prac. zařazení apod.) získávají z notesového Personálního systému jehož interně vyvinutou novou verzi (s podporou zobrazení historické a budoucí org. struktury, s podporou web přístupu) připravujeme v tomto měsíci k nasazení.

Preferujete spíše jednoduché aplikace řešící konkrétní problém, nebo naopak ty složité, řešící více oblastí, které ideálně obsahují jedno tlačítko, které vždy udělá vše co uživatel chce?

Chytnu se nejdříve konce otázky – „… co uživatel chce“ – a trochu to rozvedu a snad i trochu odpovím. Uživatel chce (kupříkladu): zapsat obchodní aktivitu, pořídit záznam o tankování vozidla, zažádat o homeworking, nakoupit tužky, vyfakturovat prodej, atd. Uživatel nechce: hledat dlaždice (nespojí si aktivitu s názvem aplikace), číst manuály aplikace (nemá čas a nepamatuje si něco, co dělá občas), pravidelně „prolézat“ aplikace, zda nemá nějaké úkoly k řešení.

Pro mě je řešením: připravit pro uživatele nabídku, jejíž root bude začínat slovem Chci a umístit ji na na nějaký využívaný portál (např. intranet). Nabídku dál vhodně strukturovat podle oblastí (chcete-li kategorií) a její položky se jmenují podle toho, co uživatel Chce („chci pořídit záznam z jednání do CRM“, „chci zapsat služební jízdu“ atp.). Tento postup mě vede k vývoji spíše jednodušších ale logicky kompaktních aplikací, protože uživateli je to v podstatě jedno, jak složitá aplikace je a ani složitou aplikaci nepozná a neocení. Uživatel ocení, zda najde svou práci na jednom místě, zda si přímo na dokumentu, který zpracovává může přečíst interaktivní nápovědu, jestli je upozorněn na to, že něco má udělat, něco neudělal, nestihl.

Nakolik myslíte, že ve firmě využíváte možností Lotus Notes?

Z odpovědí na předešlé otázky vyplývá, že využití Lotus Notes v LMC je poměrně značné a představuje pro nás strategickou platformu pro vývoj aplikací především pro zabezpečení interního fungování firmy. Pozornost by si možná zasloužilo lepší využití některých administrátorských nástrojů a politik správy (počkáme na nasazení verze 8). V začátcích jsme také ve využití databáze DB2 – nyní ve spolupráci s dodavatelem připravujeme reportovací systém z několika notesových aplikací s přístupem přes web browser.

Verze 8 – už jste ji viděl a jaký je váš názor na ní? Plánujete migraci, nebo budete čekat na další verzi a proč?

V současnosti provozujeme Domino servery ve verzi 7.0.x na platformě Linux, jeden 8.0.1 na platformě Windows. S verzí 8 jsem měl možnost se seznámit především na prezentačních akcích IBM, jak z pohledu vývojáře (kompozitní aplikace, Eclipse based platforma pro vývoj), administrátora (policy management) a především uživatele znamenají určitě přínos, plánujeme bez zbytečného otálení migraci celého prostředí na silnější 64-bit HW, s tím však máme spojeny ještě další cíle týkající se workstation managementu. Současně předpokládáme využití produktu Lotus Traveler.

Myslíte, že IBM dělá pro zdejší zákazníky dost? Co si myslíte, že by mohla dělat víc a co se vám naopak líbí že dělá už teď?

Cítím podstatné zlepšení. IBM podle mého názoru zapracovala na přímé prezentaci Lotus software a měl jsem možnost několik akcí navštívit. Především ve srovnání s pozvanými partnery byly znát skvělé prezentační zkušenosti a dovednosti přednášejících z IBM. Důležité je přitom samozřejmě předvedení produktu „na živo“ a v tomto ohledu odvádí např. Petr Kunc hodně práce. Pro zákazníky je to vždy vynikající příležitost  snadno a rychle se seznámit s produkty IBM v notesovském světě a trendy dalšího vývoje.


Jaké otázky byste položili vy? A koho byste se chtěli zeptat?

Upozornění pro personální agentury a personalisty: cílem rozhovorů není zviditelnit lidi pro jejich přetažení do jiné firmy, prosím respektujte tento fakt.

Leave a Reply