Poladění Notes Designera

Člověk se pořád učí – tentokráte z z Developer Tips Newslettru, který zasílá LotusUserGroup.org. Kromě zajímavého článku o Eclipse je zde i článek o nastavení preferencí v Notes Designerovi, které asi moc lidí nezná a ještě míň najde – ostatně krásná věta „Lidé v Lotusu si myslí, že když najdeme jak se mění font v sublevelu vložené outline, tak najdeme všechno“ to krásně vystihuje.

Tip, jak změnit písmo v Designerovi znají snad všichni – stačí otevřít libovolné místo, na které se dá psát kód, vyvolat okno s vlastnostmi a zvolit Programmer’s Pane. Zde se změní font, velikost a barvy.

Zajímavější je ovšem druhá záložka tohoto okna – zde se dá nastavit automatické odrážení psaného kódu (tedy takovéto zarování If a End if pod sebe), což mají všichni zapnuté. Co jsem věděl je, že když označím blok textu a stisknut tabelátor, tak se mi text smaže. Co jsem ovšem netušil je, že když ve vlastnostech odškrtnu, že chci automaticky odrážet kód, tak pak mohu označit blok textu, stisknout tabelátor a on mi ten blok odrazí. Krása.

A věc, kterou má zapnutou málokdo – „Automatically add Option Declare“. Někteří alespoň vědí co to znamená – když je v LotusScript kódu nadefinováno Option Declare, tak se musí všechny použité proměnné definovat. Výhodou je, že se neuklepnu v názvu proměnné, nevýhodou LN je, že se mohu pořád uklepnout v názvu pole. Ale přeci jenom, alespoň trochu mě to kontroluje.

Tip a trik dne z onoho Newslettru (alespoň pro mě) – jak po startu LN automaticky spustit Designera. Řešení je neuvěřitelně jednoduché a elegantní – stačí jeho ikonu natáhnout do StartUp složky v LN a n se pustí po spuštění LN. A argument proč to dělat? Přeci ho stejně během dne pustíme, tak proč to neudělat rovnou po spuštění LN.

Leave a Reply