Dojmy z Lotus Symposia 2010

Je za námi – další ročník Lotus Symposia. Zase to bylo jedno z těch větších, prý bylo přes 300 přihlášených a nakonec dorazilo víc jak 250 lidí, takže se musely přistavovat další židle. A možná i z to

7 Second Demos

I like the ideas people in Microsoft have (at least time to time).Been there a while ago and on a huge screen on reception saw some incredible videos.