Povodně a pojišťovny

Když slyším o různých neštěstích (výbuch plynu, vyhoření a další) a jak se zvedne vlna solidarity s poškozenými a všechno jim zaplatí, tak nikdy nechápu, proč to děláme. Proč prostě ty lidi nemohou být pojištění a nevyřeší to pojišťovna, maximálně se složí na nějaký malý zbyteček, který pojišťovna nezaplatila. Zkrátka a prostě každý svého štěstí strůjcem, ať se hezky pojistí. No ne?

Logo SK Zlíchov PrahaV loděnici jsme to udělali v souladu s mou zásadou – vybrali jsme pojistku, která kryje i povodně, a když v červnu přišly, tak jsme byli naprosto v klidu. Do té doby, dokud jsme se nerozhodli škodu uplatnit.

My: hlásíme pojistnou událost a těšíme se na návštěvu likvidátora pro určení škody

Pojišťovna: litujeme, ale vaše pojištění skončilo na začátku roku

My: to je divné, pojištění je na dobu neurčitou

Pojišťovna: pojištění bylo uzavřeno na dobu určitou, která uplynula

My: jak jste na takovou věc přišli, v pojistných podmínkách je, že se automaticky prodlužuje

Pojišťovna: pojistná smlouva skončila

Takže předáváme celou věc právníkovi a pokračujeme v rychlých emailových obrátkách s pojišťovnou (scházet se pojišťovna nechce)

Právník: v pojistných podmínkách je automatické prodlužování smlouvy, pojistné bylo uhrazeno a nebylo vráceno, prosíme o doložení jak a proč došlo k ukončení smlouvy

Pojišťovna: pojistná smlouva skončila

Právník (jemně nabroušený): podle vašich podmínek není možné zánik pojištění uplynutím určité doby, musí dojít k právnímu jednání jedné ze stran. Chceme konkrétní odpovědi jak dovozujete zánik smlouvy a proč jste nevrátili zaplacené pojistné

Pojišťovna: potvrzujeme vaše podání, ozve se likvidátor

Banka: na váš účet přišla nová platba (shodou okolností stejná, jako výše pojistného)

Pojišťovna (telefonicky): už se vám ozval likvidátor?

My: Ne!

Právník: tvoří stížnost na pojišťovnu se shrnutím dosavadního postupu, dojmem neprofesionálního chování pojišťovny, zjevně obstrukčního jednání z její strany s cílem minimalizovat výši plnění, s žádostí o okamžitou návštěvu likvidátora a informací, že v případě dalšího nejednání budeme informovat ostatní sportovní kluby, ČNB a Českou asociaci pojišťoven

Likvidátor (telefonicky druhý den po odeslání stížnosti): kdy mohu dorazit?

Pojišťovna: odpovídáme na vaši stížnost. Že je smlouva na dobu určitou je jasně vidět z toho, že jste měli slevu na pojistném a nezaslali jsme vám výzvu k platbě na další rok. Vzhledem k povodním celonárodního charakteru, jsme se ale rozhodli pojistnou smlouvu reaktivovat a tvářit se, jako by tento rok smlouva neskončila. Již zaslaná platba bude vyúčtována v rámci likvidace škody jako vyplacená záloha.

Pojišťovna: kontrolou bankovních výpisů jsme zjistili, že jste nám nezaplatili pojistné na letošní rok. Koukejte zaplatit včetně manipulačního poplatku za upomínku!

Pojišťovna: posíláme náhradu za vzniklou škodu

Celé to nakonec dopadlo dobře, pojistné plnění přišlo a my ho na 100 % využili. Jenom škoda, že to nešlo hladce od začátku a museli jsme se dohadovat, papírovat a ztrácet tím čas a nervy. Teď ještě počkat, zda nám pojišťovna smlouvu vyplní, navýší nebo hodí zase mrtvého brouka a při příštích povodních napíše, že smlouva přeci skončila. Před koncem roku to pojišťovna (překvapivě) vypověděla.

Peníze se sypou

Na letošních povodních je „fantastická“ jedna věc – jak se odevšud sypou peníze. V roce 2002 jsme si vše zaplatili sami, ale v letech následujících dostali dotace na obnovu ze spousty stran. Letos už pár dní po povodních přišlo 50 000,- od Prahy 5, za dalších pár týdnů nám posílali peníze další. Do toho se ptal magistrát, PTU a další, některé kluby se už neudržely a poslali je někam, že mají dost práce s opravami, než aby dělali seznamy, přehledy a podobné hlouposti.

Ta pomoc je nádherná, ale člověk zjišťuje, že ruce dobrovolníků by pomohly možná víc než ta sprcha peněz, kterou bude třeba utratit a následně vyúčtovat, protože zpátky je nikdo chtít nebude. Roztočíme tím ekonomiku nebo prostě už je jedno, jak vysoké ty schodky financí v dnešní době jsou?

Pomáhá se všude

Letos mám pocit, že se povodňová pomoc rozjela ve velkém, těch stránek a organizací, které pomáhaly (typicky finančně, když jste měli čas a náladu na papírování):

Leave a Reply