Everything is translated!

All my pages are now automatically translated into English thanks to my uncle Google. Just click on link Translate to English on all of my pages and it’s there. There is also possibility to translate it into other languages as well and as far as it isn’t probably perfect it is quite good (maybe better than my own translation).

And yes, I still plan to publish in my English time to time.

1 komentáře

 1. The { Link }{ Link } can translate this article back to Czech language.
  It is quite easy to translate the few articles on this blog from English to Czech by changing last few characters at the end of URL (…&sl=en&tl=cs instead of …&sl=en&tl=cs).
  And here is a reverse translation of this article by the Google:
  Vše je přeloženo!
  Všechny mé stránky jsou nyní automaticky překládány do angličtiny díky můj strejda Google. Stačí kliknout na odkaz přeložit do angličtiny na všechny mé stránky a je to tam. Existuje také možnost převést je do jiných jazyků, jak dobře a pokud to není patrně dokonalé, že je docela dobře (možná lépe než můj vlastní překlad).
  A ano, jsem stále ještě v plánu publikovat v mém anglicky času na čas.

Leave a Reply