Do desíti – s Hynkem Kobělkou

Hynek Kobělka Hynek Kobělka ze společnosti Pylonware se věnuje Lotus Notes od verze 3 jak z pozice vývojáře tak projektového vedoucího. Za sebou má spoustu úspěšných projektů v zahraničí i v České Republice.

Jaké problémy chtějí zákazníci řešit nejčastěji, co trápí skoro každého?

Velmi často se opakují řešení typu CRM a pomocné aplikace pro administrátory (Helpdesk, Monitoring, Workflow). Ale jinak jsou spíše velmi různorodé a vyvíjí se hlavně tam, kde není nabídka standardních řešení.

A co by je naopak trápit mělo a takřka nikdo to sám o sobě nechce?

Pouze mě napadá, že se v mnoha aplikacích hledí málo na bezpečnost dat. Většinou stačí když běžný uživatel určitá data nevidí, ale že přesto existuje možnost jak by se k nim mohl dostat už nikomu nevadí. A přitom je právě bezpečnost jedna z nejsilnějších stránek Lotus Notes. Zabezpečení pomocí ACL a Readers polí je ještě běžná, ale elektronické podpisy a šifrování dokumentů se objevuje již jen velmi zřídka.

Řešení na které jste nejvíce hrdí, co to je? A je to spíš nějaká drobnost nebo masivní systém?

Nejvíce mě vlastně těší aplikace, které i když jsou jednoduché, se osvědčily a bez problémů běží velmi dlouhou dobu.

Mám takovou jednoduchou pro vnitrofiremní noviny, která byla vytvořena ještě ve verzi 4.6 a beze změny je používaná se spokojeností až do dnes. Kdykoliv jí vidím, tak se sám trochu divím, že ani po 10 letech stále není nutné jí upravit.

Osmičky – na trhu jsou už relativně dlouho, česká verze 8.0.1 za dveřmi. Přecházejí už zákazníci nebo s tím nespěchají?

O verzi 8.x je velký zájem mezi stávajícími uživateli a hodně je zkoušejí. Samotné nasazení je ale ještě většinou vzdálené a tak při stávajících projektech zatím nehrají žádnou roli. Administrátoři často z dobrých důvodů vyčkávají s nasazením takto nové verze, i když  jí právě oni sami již na svých počítačích používají.

R8 je určitě release, který když jej chvíli používáte, tak už se nechcete vracet k předchozí verzi.

Kromě Lotus Notes, co dalšího zákazníci poptávají a používají? Jaký je ten další super produkt od Lotusu?

Asi nejvíce je zájem o SameTime. Je to doopravdy vyspělý IM client pro firemní použití a je velmi dobře propojený s Lotus Notes klientem. A samotný fakt, že je jeho omezená verze již obsažena v každé Lotus Notes licenci velmi usnadňuje jeho nasazení. Hlavní v tomto ohledu je samotné rozhodnutí firmy, že vůbec komunikaci pomocí IM svým zaměstnancům povolí.

Web, plný klient nebo mobilní zařízení – co nyní letí? A pro co se ti lépe vyvíjí?

Nejvíce je požadovaný vývoj pro tenkého klienta, ale já osobně mám raději aplikace pro plného klienta.

Stále si myslím, že Domino není zdaleka nejlepší nástroj pro čistě webový vývoj, je to ale často ideální řešení pro aplikace, které nabízejí širokou nabídku funkcí pro Lotus Notes klienta a zároveň určitou zjednodušenou nabídku pro webové rozhraní.

Co ti při vývoji nejvíc vadí, co tě brzdí v rozletu?

Lotus Notes Designer určitě není nejmodernější vývojářské prostředí a obsahuje pro každého vývojáře hodně omezení. Ale přesto bych mohl klidně říci, že nic z toho mi zásadně nevadí, jelikož se s ním stále dají vytvářet dobré aplikace.

Největší překážkou představuje samotný klient Lotus Notes, který je moc složitý a uživatelsky nepřívětivý. V první řadě potřebuji, aby samotní uživatelé v tomto prostředí rádi pracovali, teprve potom budou požadovat další aplikace. R8 klient v tomto směru udělal obrovský krok správným směrem.

Nakolik se hodí nebo je nutné při vývoji v Lotus Notes využívat různých dalších řešení od třetích stran a nakolik je to zbytečné?

Používat různé vylepšení pro vývoj určitě není nutné. Sám mám pouze zkušenosti z nástroji od Teamstudia,  které jsou určitě velmi dobré. Na určité činnosti jsou výborné a určitě ušetří i mnoho času. Například umožní prohledávat a nahrazovat text v celém designu databáze. Ale jakkoliv to zní užitečně, není to nakonec činnost, kterou byste používali úplně každý den.

Co si myslíš o větě, že vývojář, který umí administraci, je lepší vývojář a administrátor, který umí vyvíjet, je lepší administrátor?

Určitě to platí a zvlášť při vývoji je dobré taky vždy myslet na dopady na výkon serveru, množství replikovaných dat nebo zatížení mailového routeru. Výsledkem jsou vždy lepší aplikace.

Ale jinak také platí, že je vždy velkým přínosem, když vývojář má nějaké další znalosti třeba i z úplně jiného oboru. Žádné zadání není nikdy dost přesné a bezchybné, aby se jím vývojář mohl slepě řídit a nemusel ani trochu přemýšlet.

Jak se řídí takové projekty nad Lotus Notes – je to díky rapidnímu vývoji spíše jednodušší nebo složitější tím, jak se to může rychle změnit?

Myslím že není velký rozdíl jestli se používá RAD pro vývoj nebo ne.

Spíš obecně platí, že je obrovský rozdíl mezi malým projektem a velkým a Notesové projekty patří převážně k těm malým. U takových projektů je hlavním problémem, že často vznikají  výhradně v hlavě jednoho nebo dvou vývojářů a zdánlivě není důvod například pro detailní sepsání zadání nebo dokonce následné dokumentace. Toto také svádí k tomu že se začne s vývojem dříve, než je celá aplikace promyšlená a problémy se řeší teprve až v momentě, když se objeví.


Jaké otázky byste položili vy? A koho byste se chtěli zeptat?

Upozornění pro personální agentury a personalisty: cílem rozhovorů není zviditelnit lidi pro jejich přetažení do jiné firmy, prosím respektujte tento fakt.

Leave a Reply