NPSP features & extensions

Nonprofit Success Pack: was built for, and with, our community of over 47,000 nonprofits, with out-of-the-box capabilities and a relationship-first view of all the people in your universe. Free and open source, it turns the #1 CRM for businesses into a Constituent Relationship Management system for nonprofits. In nutshell, this thing is a bunch of managed packages installedRead More…

Expertní dobrovolnictví pomáhá. Efektivně.

Ano, expertní dobrovolnictví pomáhá. A netýká se jen nekvalifikované práce. Mnozí totiž zjistili, že pomáhat mohou klidně tím, v čem jsou dobří. Občanskou angažovanost a zájem o své okolí považuji za dnešní formu Kalokagathie.  Dělám, co umím, a ještě to pomáhá. Dobrovolnictví vnímám jako určitou formu zájmu o společnost. A cítím, že v dnešní individualistické době zaujímá jakýsi hlubší rozměr, než tomu byloRead More…