NPSP features & extensions

Nonprofit Success Pack: was built for, and with, our community of over 47,000 nonprofits, with out-of-the-box capabilities and a relationship-first view of all the people in your universe. Free and open source, it turns the #1 CRM for businesses into a Constituent Relationship Management system for nonprofits. In nutshell, this thing is a bunch of managed packages installedRead More…

Neziskovky a Salesforce

Už niekoľko rokov sa pohybujem v neziskovom sektore, najprv v Českej republike, neskôr na Slovensku. Ľudia v neziskových organizáciách sú často veľmi všeobecne kritizovaní za nedostatočnú profesionalitu. V mojom príspevku by som vám chcela priblížiť každodennú realitu týkajúcu sa CRM systému organizácií, v ktorých som pracovala a ktoré sú vo svojich oblastiach činnosti považované za špičkové. Nechcem zachádzať do podrobností, pretoRead More…