Some podcasts to listen to

If you don’t know this about me – I hate podcasts. The reason is, that I can read really quickly and listening to people is so slow, I cannot skim quickly through it or easily go back. But that doesn’t mean I’m not willing to take part in one and I participated in two of them this year already.Read More…

Welcome to the Salesforce MVP Program

I’m probably the latest to blog about this, but at the beginning of April I’ve been awarded with the Salesforce MVP title. And from that time people started to ask – what it exactly mean and how can I get it? What is it about? Salesforce created the program a while ago and changed it from thatRead More…

Become a Lightning Champion

My love/hate relationship with Lightning slowly moved more to the loving side. At the end of last year I even set a goal for myself for this year to migrate as many clients as possible to Lightning. So far so good, it doesn’t go as quickly as I hoped for but I like the progress so far. At theRead More…

Lightning? Lightning!

Budu rád, pokud se ke mě 10. května od 17 hodin připojíte na první setkání, kde věřím, že se objeví ti, kteří už Lightning používají a pochlubí se, jaké všechny nové možnosti to má a o kolik snadněji se jim s novým rozhraním pracuje. Současně věřím, že přijdou i ti, kteří ještě nezmigrovali a chtějí se inspirovat přínosy a současně podělit o své obavy, které snad rozptýlíme.