Import data to Salesforce with Keboola

Problems consultants have on weekly basis – how to quickly get data into Salesforce. A few ways everyone knows about – Import Wizard, which I try to start away as far as possible as I never know what it will do; Data Loader, which needs Java; Workbench, which can process just files up to 2MB; DataLoader.io, whichRead More…

Data migration made easy

Data migrations are the most funny part of any projects. They look easier when migrating Salesforce to Salesforce with about the same structure, but it still a lot of fun. Especially when you want to migrate just subset of data. Data Loader, DataLoader.io, Talend, Pentaho, JitterBit – all the ETL tools, you name them. You mightRead More…

Jak na import dat do Salesforce

Externí ID vás ochrání od nutnosti deduplikovat vstupní data (samozřejmě jenom částečně) a navíc vám umožní i snadno provázat jednotlivé objekty mezi sebou. Pro firmy, které doteď žily v Excelu a vše řešili dalšími sloupci nebo kopírováním řádků je to neskutečná úspora času a nervů při importu dat.