Marketing Cloud Rocks

Mass marketing is for marketing dinosaurs. Digital marketing is old-school. We have already stepped out of these types of marketing. We live in the era of emerging Intelligent Marketing, which is totally transforming the customer experience. Marketing department is no more a team of people who just plan campaigns to spam people. Marketing experts are workingRead More…

Change Data Capture Events

Change Data Capture Eventy Salesforce představil jako pilot již v releasu Winter 18 a rozšířil tak Streaming API o další typ eventy (těmi zbylými jsou PushTopic Event, Generic Event a Platform Event). Co to vlastně Streaming API je? Jedná se o tzv. push technologii, publish/subscribe model. Jednoduše to znamená, že na jedné straně je vysílač, který vysílá eventy (server), k jejichžRead More…

Potřebují Salesforce zákazníci certifikaci?

Než se pustím do vyprávění proč jsem si udělala svou první certifikaci, ráda bych zmínila, jak jsem se vůbec k Salesforce dostala. Třeba se v mém příběhu mnozí z vás poznají a vydají se podobnou cestou. Všechno začalo v květnu 2015, kdy jsem došla k názoru, že je potřeba začít naplno pracovat a po kolotoči pohovorů od neziskovek, přes univerzity a korporáty, jsemRead More…

Expertní dobrovolnictví pomáhá. Efektivně.

Ano, expertní dobrovolnictví pomáhá. A netýká se jen nekvalifikované práce. Mnozí totiž zjistili, že pomáhat mohou klidně tím, v čem jsou dobří. Občanskou angažovanost a zájem o své okolí považuji za dnešní formu Kalokagathie.  Dělám, co umím, a ještě to pomáhá. Dobrovolnictví vnímám jako určitou formu zájmu o společnost. A cítím, že v dnešní individualistické době zaujímá jakýsi hlubší rozměr, než tomu byloRead More…