SharePoint a BOSS

Pro nové číslo našeho newsletteru jsem napsal článek o integraci BOSSe se SharePointem a nějak se při tom rozjel, takže jsme ho nakonec půlku smazali. Zdálo se mi to ale natolik dobré, že jsem se rozhodl si to hodit alespoň na blog.


SharePoint 2010 Logo Častěji a častěji se u našich zákazníků setkáváme se snahou vytvořit jedno místo, kde zaměstnanci najdou nejenom aktuální informace ze společnosti, ale také všechny informace, které mohou kdy potřebovat, místo kde informace sdílí a také všechny aplikace, které potřebují ke své práci. To vše propojené navzájem, bez nutnosti pamatovat si různá jména a hesla a ve stejném grafickém hávu.

Ano, mluvíme o intranetu, portálu a dalších slovech, která zákazníci používají. A asi nepřekvapí, že valná většina firem, se kterými se potkáváme, se pro tyto účely snaží použít (respektive používá) Microsoft SharePoint ve všech jeho edicích, od té zdarma až po tu nejdražší a naplněnou nejvíce funkcemi.

Každý zákazník je schopen, ať už sám nebo s pomocí, SharePoint nainstalovat, provést základní nastavení a pak začíná přemýšlet, co s ním dál. Většina přijde na to, že sdílení informací, souborů a nástěnky pro novinky je pěkné, ale nepřináší to nejdůležitější – aplikace a díky nim důvod k tomu, aby se sem zaměstnanci vraceli.

Pro SharePoint existují stovky, tisíce a pravděpodobně i statisíce aplikací. Většina z nich je však úzce zaměřena na jednu oblast, ve které (možná) vyniká, ale vy většinou potřebujete aplikacemi pokrýt různé oblasti.

Pokud pro každou z nich nakoupíte jinou aplikaci, dostanete se do stavu, že každá z nich se trochu jinak ovládá a odlišně vypadá, přestože všechny respektují základní grafické rozvržení Vašeho intranetu. Aplikace spolu nespolupracují a ke každé máte jinou úroveň podpory.

A to je přesně ten důvod, proč stojí za to zauvažovat o implementaci BOSSe. Jak jsme si řekli minule, BOSS pokrývá velkou škálu procesů ve firmách a co je ještě důležitější – zajišťuje sdílení informací mezi jednotlivými moduly, které máte nasazeny. Při jeho nasazení v SharePointu (jedno v jaké edici či verzi) získáte aplikační podporu a přitom máte zajištěno, že jednotlivé moduly mezi sebou komunikují a sdílejí informace, pokud je to nutné nebo vhodné. Všechny se ovládají stejně a stejně vypadají, nastavení uživatelů provedete na jednom místě pro všechny moduly a napříč moduly funguje i zástupnost osob a další procesy.

Současně integrace není nic nutného. Pokud SharePoint nemáte a ani o něm neuvažujete, můžete BOSSe nasadit i bez něho.  Pokud však SharePoint využíváte nebo využívat chcete, je důležité vědět, že podporujeme i toto nasazení. To je důležité i pro další rozvoj vaší firmy – pokud plánujete zavedení SharePointu v budoucnu, tak vaše investice zůstane zachovaná a všechny procesy je možné po jeho zavedení snadno převést.

Ukázka integrace BOSS do prostředí SharePointu

Je potom čistě na vás, jakým způsobem BOSSe zaintegrujete, zda mu přidělíte jednu stránku, kde budou veškeré používané moduly v jenom webpartu, nebo zda naopak rozčleníte moduly na stránky, se kterými souvisí. Na Vaší osobní stránce tak může být například webpart zobrazující všechny Vaše úkoly a aktivity k vyřízení ať už zadaných ručně nebo vyplývajících z procesů řízených BOSSem,  na stránce oddělení mohou být všechny datové zprávy, které se ho týkají, apod. Je možné přímo ze SharePointu vyhledávat v datech uložených v BOSSovi, řídit přístup do BOSSe pomocí SharePoint skupin a další a další, podle toho co je ve vaší konkrétní implementaci potřeba.

V případě, že přemýšlíte o rozšíření funkcionality Vašeho intranetu, neváhejte do svého seznamu řešení k prohlédnutí zařadit i BOSSe. Věřím, že Vám má co nabídnout.

Leave a Reply