Quip or Google Drive + Slack?

I saw Quip for the first time at Dreamforce. And haven’t been impressed.

Just another simple editor. I can use Google Drive for the same for free (or included in the price of my GApps). Would I need the online chat, Slack provides just the same. Including the missing conversation threading (not anymore).

When I started playing with it, it was even worst. I don’t need to see every single edit in the document, I just want to see the final text plus comments. The spreadsheet is pretty limited in functionality, I cannot put folders in hierarchy, it doesn’t support presentations, so I need another place for sharing these. Checklists are great, but I cannot see them across all documents, as I can in Evernote or OneNote.

Checklists aren’t intended to be a replacement for services like JIRA, but they could be a useful tool for simpler project management needs. Taylor knows this space well, having gained extensive experience in the world of product management while at Google, FriendFeed, and Facebook. He views current tools as “too granular” and sees what Quip is doing as a collaborative punch list. “You don’t want formality. You just want people to see and have a shared understanding of what’s going on,” he said. “People tend to use email more than tools like Asana.”

(source: Venture Beat)

Useless.

After three month

Move forward. I had to use it pretty actively. New UI came. I got used to Quip and can survive with it.

I also found out that I can hide the side panel, which improved the situation a bit. I still don’t understand why I cannot see just the comments alone, without information about every single edit.

Love that I can see history of edits of every single line. This is pretty hard to do in Google Drive, as far as I know. And time to time really important in team collaboration.

Still have no idea how the checklists should work. It is awesome, that I can move all completed to the bottom at once. It is also great that I can group them into a group by indenting. Not bad, that in such case the completed are moved to the bottom of each section. But I really don’t understand, why in such case, I cannot move the whole group to other place together, but always only line by line. And why I cannot put text between them – I would like to enter some more details under each point, just a plain text. But it’ll break the whole checklist into two. Not useful.

It is great that multiple people can edit the same document at the same time. Not that great that Quip locks the whole paragraph when someone else edit it and you need to wait for a few second after edit before it unlocks.

Missing integration with Gmail. You cannot quickly add document to Quip from Gmail nor you can quickly send document from Quip. You have to download it and then attach to email. Or you can directly share it from Quip, which I understand is the preferred way of work, but majority of users still want the document physically in their inbox.

In contrast, the workflow of Google Docs still fundamentally revolves around Gmail. How do you talk about a Google Doc? Send an email. How do you find your old Google Doc? Search Gmail for the link. Where does that Google Doc “live”? In that Gmail thread. Google modernized the Office experience by hosting it in the cloud and supporting simultaneous editing, but the product does not actually change the core workflow of Office. In essence, Google Apps has replaced the file attachment with a hyperlink, but your team is still going to be drowning in email.

(source: Huffington Post)

Will it be better?

Quip is working hard on their integration with Salesforce. Now you can open any report from Salesforce in Quip and update your documents/spreadsheets with your Salesforce data live. Which sounds like Force.com Excel Connector, but more focused on end user.

You can see your Quip documents in Salesforce, related to specific records. Just install the app from AppExchange.

Andrew Bartels see it as a future.

Imagine a world where a Sales Professional could open an app on his notebook, tablet or phone and start taking notes. As they take these notes, a simple click of the @ button brings up a menu of actions like adding a task or sending an email. However, let’s not stop there. Imagine an AI layer that parsed the notes in real-time looking for contextual indications of next actions that the note-taker might want to execute and then helping them perform all in real-time. In Salesforce terminology imagine Einstein (Einstein is what Salesforce calls it’s baked in Artificial Intelligence Layer) embedded in the note taking application. So for example, if the note taker were to write ‚customer interested in adding capabilities to his network in the next 12 months‘. Immediately the AI component established a soft opportunity in Salesforce. If the note taker wrote ‚set up a meeting with procurement next week‘ AI sent an email to the procurement team requesting a meeting and displaying times that aligned with the note takers schedule. Imagine the world where just taking notes triggered real actions all tracked and denoted in Salesforce, ready and waiting when the note taker left the meeting.

(source: Andrew’s article on LinkedIn)

When you put it like this, it is super cool. You „just“ create your meeting notes and everything is taken care of. That’s something I would love to see.

Till then, I most likely don’t see any strong reason why pay for another application, which can provide me with features I already have among my current portfolio of apps.

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Danielem Horkým

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Daniel Horký ze společnosti Deloitte.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

Úplně náhodou. Při nástupu do předchozího zaměstnání se otevřela úplně nová pozice Salesforce developera. Nikdy dříve jsem o této platformě neslyšel, a protože po prozkoumání vypadala zajímavě, řekl jsem si, že to zkusím. Dnes jsem už sice o dům dál, ale práce jako Salesforce vývojář mě zůstala.

Rolí jsem za těch pár let měl několik. Od obyčejného vývojáře, přes team leadra, až po release manažera. Sám osobně se, ale řadím mezi integration experta a full-stack developera.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Převážně prací a čtením dokumentace. Začátečníkům či případným zvědavcům bych rozhodně doporučil Trailhead. Je to zábavná forma, jak se naučit pracovat se Salesforcem a vyzkoušet si zajímavé věci, kterou s touto platformou jdou dělat. Například Mobile SDK či Lightning Experience.

Nejlepším vzděláním je však práce jako taková, kde zjistíte, při plnění požadavků zákazníka, jaké jsou opravdové limity Salesforcu.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Ano a ano. Rozhodně žádný test praxi nenahradí, avšak učením na testy získáte základní předpoklady pro práci. Stejně tak je potřeba zkoušky absolvovat, protože získané certifikace vám zajistí další práci.

Oddělil bys tvrdě administrátory od vývojářů nebo je fajn, že se to prolíná? A prolíná?

Oddělil, odděluji a budu oddělovat :). A to na „Mástr klikače“ a „developery“. Neberte to však zle. Obě skupiny jsou v dnešní době velmi obsáhlé a začíná být prakticky nemožné si pamatovat vše z obou dvou. Nicméně se prolínají. Administrátoři musí být schopni napsat, alespoň, jednoduchý trigger a třídu s jednodušší manipulací dat. Vývojáři zase musí znát platformu a umět se v ní orientovat, vytvořit a spravovat objekty a další hlavní nastavení.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Já osobně žádnou nevyužívám, ale mezi obvyklé aplikace našich klientů patří zejména QlikViewGridbuddy. Všichni přeci mají rádi „krutopřísné“ dokumenty a barevné tabulky, ne?

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Jako release manažer? Určitě “quick deploy” :). Jako vývojář bych řekl Lightning, a to jako myšlenku takovou (event driven development), tak i to kam se celá platforma posouvá.

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Za mě to bude rozhodně celkově lepší deployment. Touto problematikou se můžeme zabývat vcelku dlouho, hlavní body ale jsou:

  • Zdrojové soubory (bez vyšší logiky) v nečitelném stavu pro Diff nástroje.
  • Nejednoznačná pravidla a tím pádem někdy nesrozumitelné chyby.
  • Většina metadat se chová absolutně odlišně.
  • Deployment je pomalý, a i když zvládnete několik jobů najednou, Salesforce zvládne jen jeden.

Jak drží zákazníci krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádí nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Toto je úplně podle typu zákazníka a jeho implementace (+ míry využití funkcionalit). Větší zákazníci pak mají většinou s každým releasem workshopy, kde se dozví, co je nového či co se chystá, aby si mohli udělat obrázek a popřípadě nechat funkcionality implementovat nebo jakkoli jinak zasadit do vlastního orgu.

Lightning – přecházejí zákazníci nebo to zatím nikdo nechce? A jak se na to díváš jako vývojář, jsi připraven?

Kupodivu většina o tom, již jedná, nebo se aktivně zajímá. Jak už jsem zmínil nahoře, já jsem pro. Framework se mě líbí a myslím, že je to správný krok vpřed. Vždyť Classic už tu máme od počátku platformy, prostě byl už čas na změnu.

Osobně už jsem pracoval analýze, designu i reálném přechodu zákazníka na Lightning z Classicu. Myslím, že připraven jsem ;).

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

„To“ by nebyla varianta? 🙂

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Danielem Činátlem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Daniel Činátl, vlastník společnosti Ganymed CZ specializující se na implementace Salesforce a vývoj pro něj.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role, chceš se někam profilovat?

Sám jsem SFDC používal asi 3 roky předtím, než jsem se rozhodl působit jako SFDC konzultant. Rozhodnutí o specializaci padne brzy.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Mix všeho, co je k dispozici, dokumentace je dobrá, ve fórech je více praxe, co v dokumentaci nenajdeš a občas video na youtube, v některých případech je to pochopitelnější.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Certifikace je úplně zásadní, praxe je sice důležitá, ale zkoušky tě donutí objevit možnosti, na které bys v praxi nemusel přijít nebo by to trvalo déle.

Myslíš, že jsou v Salesforce jasně oddělené role administrátor, vývojář, konzultant nebo se to hodně prolíná (či může prolínat)?

To je spíše otázka, jak to firma chce mít nastavené, dá se to oddělit, ale čím větší je prolínání, tím je to vždy lepší. Pokud např. konzultant působí se znalostí admin či vývoje, je celý proces implementace rychlejší a zákazník je spokojenější.

Používáš v Salesforce aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Ano, nejraději mám Jitterbit Data Loader.

Jedna funkce, kterou máš v Salesforce nejraději?

Process Builder i přes jeho nedostatky, které věřím, se postupně odladí.

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Sjednotit možnosti Classic a LEX. Při implementaci v LEX přijde občas překvapení.

Jak držíš krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíš u zákazníků nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Jednak mě novinky zajímají a jednak musím kvůli maintenance certifikace. Pokud zavedení novinky znamená další investici např. do konzultanta, tak to velmi zvažují.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten.

Napiš komentář, díky!

Rádi si hrajete se Salesforce? Vyzkoušejte funkce v pilotu

Každou verzi Salesforce je to stejné – ohromné release notes, které u spousty věcí mají napsáno (Beta) a u dalších (Pilot). A kromě toho spoustu věcí ani nezmiňují.

Beta věci jsou věci, které už jsou skoro vhodné do produkce, ale ještě tomu trochu chybí. Funguje to, ale nemusí to být na 100 %. Aktuálně je to třeba Lightning for Gmail, který má ambice nahradit Ebstu, Salesforce Inbox nebo Cirrus Insight. I když vlastně úplně ne, protože tyto produkty fungují i s „obyčejným“ Gmailem, tato věc jenom s tím placeným pro firmy a jenom v Chrome. Nebo Skype for Lightning případně Console v Lightningu.

Pilotní funkcionality jsou pouze pro vyvolené. Musíte se přihlásit do příslušného programu a souhlasit s dalšími podmínkami. Spring ’17 mezi pilotní funkcionality zmiňuje třeba šifrování dat v Chatteru, dynamické skrývání polí ve Flow nebo Bulk API 2.0.

Ve skutečnosti je ale těchto pilotních funkcionalit řádově víc, vyšší desítky pro každou verzi. Pokud vám tedy nestačí skrývání polí jenom ve Flow, ale chcete je skrývat i v normálním page layoutu, hrát si s BigObjects, mít novou Lightning Consoli dřív než ostatní, v related listech dělat hromadné akce (jako jdou v normálních pohledech) máte možnost požádat svého obchodníka o zařazení do příslušného pilotního programu.

Historie ukázala, že budoucnost patří Lightningu, ale některé věci vás mohou od přechodu odrazovat. Pilotní funkcionality z vás sice udělají pokusného králíka, ale na druhou stranu vám mohou odstranit vaše bloky a posunout k přechodu dříve. A toto se netýká jenom přechodu na Lightning, vědět o dostupných pilotech se zkrátka může vyplatit. Pokud budete mít čas si s nimi hrát.

 

Napiš komentář, díky!

O Salesforce s Davidem Černým

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je David Černý, který si k Salesforce přičuchnul v rámci bakalářské práce. Více takových do naší rozrůstající se komunity!

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role, chceš se někam profilovat?

K Salesforce jsem se dostal díky svojí bakalářské práci na FIT ČVUT. Jako téma mi byla nabídnuta implementace CRM systému pod hlavičkou organizace CRM pro neziskovky. Momentálně vedu svoji první implementaci a rozhodně bych chtěl své obzory v Salesforce rozšiřovat i nadále.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Jako začátečník hodně využívám Trailhead, funguje jako super pomocník do začátku. Pak se mi líbí vzájemná podpora uživatelů na fórech, kde jsem zatím našel všechno, co jsem potřeboval.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Můj názor je, že pokud člověk má šanci získat certifikát, tak by do toho měl jít. Zároveň ale určitě certifikát nenahradí praxi.

Myslíš, že jsou v Salesforce jasně oddělené role administrátor, vývojář, konzultant nebo se to hodně prolíná (či může prolínat)?

Podle toho, co jsem měl zatím možnost pozorovat, bych řekl, že role jsou v Salesforce rozděleny dobře, ale lépe to zjistím až s dalšími implementacemi. A uvidí se, jestli mě nějaké problémy potkají.

Používáš v Salesforce aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Momentálně používám pouze F-pack od CRM pro neziskovky. Celkově se mi libí princip appexchange, kde člověk najde snad všechno, co potřebuje.

Jedna funkce, kterou máš v Salesforce nejraději?

Líbí se mi, že pokud potřebuji něco vytvořit, tak většina procesů je dost intuitivních a člověk většinou vše zvládne snadno.

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Celkově jsem spokojen, pokud bych měl přeci jen něco vytknout, tak to že některé věci by mohli jít dělat přímočařeji (např. mazání objektů).

Jak držíš krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádíš u zákazníků nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Aktuálně mám při implementaci ruce volné, takže se snažím, aby implementace byla co nejaktuálnější a samozřejmě ji již implementuji v Lightningu.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Nikdy mě ani nenapadlo přemýšlet nad tím, že by to mohla být ta salesforce. Takže za mě jednoznačně ten.

Napiš komentář, díky!