O Salesforce se Stanislavem Marszalkem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce. Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Stanislav Marszalek, který se prakticky od revoluce věnuje vývoji softwaru. Má několik Salesforce certifikací, přičemž se zabývá především návrhem, implementací a vývojem. Pracuje pro společnost TCL DigiTrade, která vyvíjí aplikace pro IBM Notes a je rovněž Salesforce partnerem.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

Pracuji jako partner Salesforce a má role je především v oblasti analýzy a technického návrhu implementace. Nevyhýbám se ani samotnému vývoji aplikací včetně kódování. K Salesforcu jsme se dostali před časem přes jednoho zákazníka, který potřeboval vyřešit komunikaci mezi svými aplikacemi v IBM Notes a Salesforcem. K tomu byl zapotřebí trochu hlubší pohled do útrob Salesforce a tím to vše začalo.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Trailhead, online manuály a komunitní diskusní weby. Je dobré si i rámcově naplánovat nějakou novou certifikaci nebo superbadge na Trailheadu. Pak to člověka motivuje i pro detailnější studium věcí, ke kterým by se normálně nedostal.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Samozřejmě samotná certifikace nepostačuje k tomu, aby člověk mohl implementovat Salesforce, stejně tak jako titul z vysoké školy není zárukou nadprůměrné inteligence. Ale to platí i naopak a spíše bych řekl, že certifikace a praxe se doplňují navzájem. Pokud člověka znáš, nezajímají tě jeho certifikace, pokud ho neznáš, certifikace něco napoví.

Oddělil bys tvrdě administrátory od vývojářů nebo je fajn, že se to prolíná? A prolíná?

Ty funkce se prolínají, ačkoliv administrátor nemusí toho znát tolik z vývoje, jako vývojář z administrace.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Několik ano, ale nejpoužívanějším bude dataloder.io pro import a aktualizaci data v Salesforce. Tímto procesem často začíná většina implementací.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Obecně jednoduchost tvorby vlastních aplikací. Během 15 minut je člověk schopen udělat funkční formulář s 10 poli, navázaný na formulář jiný, včetně odeslání emailu na první uložení záznamu a zajištění přístupů k nim.

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Chybí mi možnost skrývání polí/sekcí na stránce odvislé od hodnoty v jiném poli. Příkladem mám inventární kartu, vyberu Typ = Auto, tak bych chtěl, aby se mi zobrazila pole jako SPZ, Spotřeba. Tato pole zase nechci vidět, pokud vyberu Typ = Nábytek.

Jak drží zákazníci krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádí nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Vše je odvislé od člověka, který má Salesforce ve firmě na starosti. V podstatě zde vidíme různé typy lidí ve škále od: “Mírný pokrok v mezích zákona” do “Mít žhavé novinky jako první ”. Těch prvně jmenovaných je více a jejich počet se ještě zvyšuje s velikostí firmy.

Co bylo/je na zavádění Salesforce nejtěžší?

Pohlížím na to z pozice partnera Salesforce. Náročnost samotného zavedení je odvislá od rozsahu implementace, ale v podstatě se dá vždy technicky realizovat. Velmi důležitou roli zde hraje dobrá komunikace se zákazníkem a to jak z hlediska technického tak i lidského. Ovšem nejsložitější je ještě fáze před samotným zavedením, to jest přesvědčit zákazníka o efektivnosti této investice.

Lightning – co tě přitahuje/odrazuje? Doporučil bys zákazníkům přechod?

Lighting ano, tímto směrem se bude ubírat další vývoj. Nedoporučujeme nyní dělat nějaký rozsáhlý vývoj funkcionality v klasickém Salesforcu, který by nebyl kompatibilní s Lightingem. Lighting je ve fázi přechodové, takže člověka otravuje, když některé věcí tam ještě nejsou a kvůli nim se musí přepínat do klasiku. Lightining ale nabídne do budoucna daleko větší možnosti pro tvorbu aplikací.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten

Leave a Reply