O Salesforce s Tomášem Kolmistrem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce. Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Tomáš Kolmistr ze společnosti NUBES tech.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

K Salesforce jsem se dostal trochu náhodou coby Java Developer již před 3 roky ve společnosti CGI. Tehdy byl poptáván Salesforce vývojář na malý projekt pro CGI Sweden a tak jsem to zkusil a zůstal u Salesforce. Následně jsem působil jako vývojář na projektech v ČSOB a nyní v NN.

Před pár měsíci (červen 2018) jsem se přesunul do nově založivší firmy NUBES tech, kde působím dodnes.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Z hlediska vzdělání má dnes svou výsadní roli Trailhead, který má Salesforce parádně propracovaný. V poslední době oceňuji zejména Trailmixes, které kombinují dílčí moduly spolu s oficiální dokumentací a dalšími zdroji, které přeci jen mohou jít více do detailu. V březnu se dále chystám na TrailheadX, který mě láká užším zaměřením na vývoj a administraci v porovnání s Dreamforce.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Osobně se mi na certifikacích líbí, že mě často donutí připravit se i na věci, které tolik v praxi nepoužívám. Jako příklad dám admin certifikaci, která developerovi objeví další zákoutí Salesforce. Nicméně jejich význam nepřeceňuji, znám příklady kolegů, kde ani certifikace znalost nezaručuje ?

Oddělil bys tvrdě administrátory od vývojářů nebo je fajn, že se to prolíná? A prolíná?

Řekl bych, že se to prolíná v mnoha ohledech. A je to dobře, když na jeden problém existuje více možných řešení a je možno vybrat to nejvhodnější pro danou situaci.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Za mě je to Gearset, který významně usnadňuje release management. Pokud bych mohl zmínit i tu nejméně oblíbenou, tak je jí Vlocity ?.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Lightning komponenty se všemi výhodami i nevýhodami.

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Pokročilejší možnost generování PDF.

Jak drží zákazníci krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádí nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Obecně se zákazníci o nové funkcionality zajímají, horší je to s přenesením do praktických kroků, kde zkrátka často korporátní pravidla jsou daná. Naštěstí to není případ všech a najdou se i takové projekty, kde je zavádění nových funkcí Salesforce bráno jako standard.

Co bylo/je na zavádění Salesforce nejtěžší?

Přesvědčit, že papír nebo stará aplikace v PHP nemusí být to nejlepší řešení,

Lightning – co tě přitahuje/odrazuje? Doporučil bys zákazníkům přechod?

Když porovnám dnešní Lightning s tím, jak vypadal před 2-3 roky, tak je to obrovský posun kupředu. Nejvíce mě přitahuje vývoj Lightning komponent. Dále se těším na New Flow Builder.

Až na výjimky si dnes již těžko představit začít nový Salesforce projekt v Classicu. Co se týče běžících projektů, tam to samozřejmě tak jednoduché není a je třeba zvážit případné přínosy s rizika spolu s omezeními, které Lightning stále má.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten Salesforce ?

Leave a Reply