O Salesforce s Milanem Borůvkou

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Milan Borůvka, který má na starost vývojové centrum Price f(x) v Čechách.

Jsme rychle rostoucí startup (investice Credo, Tallis Capital). Naší misí je stát se leadery na trhu softwaru pro správu a optimalizaci cen (price management and price optimization) a CPQ (configure-price-quote). Našimi zákazníky jsou např. Bosch, Kaercher, MediaMarkt, Vaillant a několik desítek dalších firem po celém světě. Pomáháme firmám inovovat v oblasti pricingu (cenotvorby). Jako příklad uvedu firmu, která ve Švýcarsku spravuje většinu lyžařských středisek a používá náš software pro přípravu cen permanentek, přičemž cenu ovlivňuje jak poptávka, doba předstihu nákupu tak i např. předpověď počasí. Price f(x) je velmi flexibilní a celý projekt nasazení a integrace trval pár týdnů s stihl se před zimní sezonou 🙂

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

Vedu tým softwarových vývojářů v Price f(x) a pracujeme zde na další generaci cloudového softwaru Price f(x). Price f(x) je software pro správu a optimalizaci cen a CPQ (Configure-Price-Quote) proces.

Pozorujeme trend rostoucí poptávky po integraci sofistikovaného nástroje pro správu a optimalizaci cen s CRM systémy přičemž Salesforce byl první. Kolega Michal Vích si vzal na starost vývoj integrace Price f(x) se Salesforcem a za několik málo měsíců jsme měli první produkční nasazení u prvního amerického zákazníka – QuoteConfigurator App for Price f(x). Od té doby přibylo dalších několik zákazníků používajících integraci se Salesforce, přidali jsme další moduly. Dokonce jsme vyvinuli i integrace s ostatními populárními CRM systémy – SAP C4C (Cloud-for-Customer) a MS Dynamics v cloudu. Na tom pracuje několikačlenný tým a pokud by měl někdo zájem se přidat, tak budeme rádi.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Určitě doporučím Trailhead a pak samozřejmě dokumentaci. Pro nás to bylo dostačující.

Používáte Salesforce celá organizace nebo jenom pár lidí? K čemu ho používáte, je to klíčová aplikace nebo jedna z mnoha?

Jak jsem zmínil výše, pro mě a tým vývojářů je Salesforce především platforma, s kterou se integrujeme a umožňujeme tak našim zákazníkům využít pokročilé funkce v oblasti „price managegementu/price optimization“ a CPQ v rámci jejich Salesforcu. Pro integraci používáme Canvas API

Integrace Salesforce s Price f(x) funguje tak, že z Opportunities, Quotes či Accounts v Salesforcu může zákazník vytvořit jednoduše Quote nebo Contract v Price f(x), kde řeší samotnou cenotvorbu, používá algoritmy pro optimalizaci cen připravované např. Pricing Managery v jeho firmě a po tom, co např. quote nebo contract byl schválený v rámci Price f(x) přeneseme potřebná data zpět do objektů v Salesforcu.

To celé funguje velmi hladce tak, že uživatel neopouští uživatelské prostředí Salesforcu a i vzhled aplikace je blízký nativnímu (díky použití knihoven komponent Salesforcu).

Dále ale Salesforce v naší firmě používáme i interně, Sales a Marketing tým, Customer Success team, a to včetně integrace s Price f(x).

Co bylo na zavádění nejtěžší?

Na začátku bylo těžké najít způsob jak se s SFDC integrovat a najít ten nejlepší model pro nás, ale i pro naše zákazníky. A přesvědčit je, že naše řešení pro ně dokáže poskytnout více hodnoty než např. nativní řešení.

Další lekce bylo vyřešit různé problémy při použití naší aplikace v rámci SFDC na mobilních zařízeních v mobilní aplikaci (Salesforce, dříve Salesforce1).

A samozřejmě jak co nejjednodeji propojit Price f(x) web aplikaci se Salesforcem tak aby fungovalo (SSO) Single-sign-on, aby integrace mezi naším backendem, front-endem, SSO systémem a Salesforcem byla co nejefektivnější a snadno konfigurovatelná i pro konzultanty a správce Salesforcu.

Také to, že někteří naši zákazníci přešli na Lightning zatímco někteří ještě ne, přinášelo jisté komplikace.

Používáte aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Samozřejmě, že nejoblíbenější je Price f(x) App for Salesforce. Pro marketingové účely používáme integraci s marketing automation nástrojem Pardot.

Chystáte přechod na Lightning? Co vás přitahuje/odrazuje?

Ano, podporujeme již i Lightning a několik našich zákazníků ho používá. Jsme dobře připraveni!

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten 🙂

Leave a Reply