O Salesforce s Martinem Hronkem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Martin Hronek ze společnosti Clouderia.

Jak ses k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

K Salesforce jsem se dostal někdy kolem roku 2012 přes CRM pro neziskovky. Je to nezisková organizace, kterou jsme založili a jejímž cílem je pomáhat ostatním neziskovým organizacím. Snažíme se dávat dohromady experty v oblasti obchodu a marketingu a předávat jejich know-how neziskovým organizacím. Spolu s tím jim pomáháme implementovat Salesforce, pomocí kterého mohou značně zefektivnit svoje fungování. Myslím, že jsem takovými průkopníky Salesforce v ČR.

No a postupem času jsme se rozhodli Salesforce nabízet i na komerční bázi a založili jsme společnost Clouderia, která je jedním ze Salesforce partnerů v ČR a nabízí služby v oblasti business consultingu a IT developmentu – to vše zaměřené na
Salesforce platformu. Já se zde primárně starám o obchod a business consulting.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Z pohledu Salesforce je to hodně formou „learning by doing“ 🙂 a případným vyhledávání informací na webu. Vzhledem k povaze mojí práce potřebuji znát Salesforce z pohledu funkčností a základů administrativ a cílem je pak definice business procesů, tak aby co nejvíce využívaly možnosti platformy.

Hodně čtu články na internetu a webu Salesforce a procházím si některé trailheads. Za důležitý zdroj nápadů pak považuji setkání a debaty s lidmi kolem Salesforce.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Žádný test praxi nenahradí, ale samozřejmě je nutné znát danou oblast a příprava na testy je jedním ze způsobů, jak danou problematiku pochopit.

Oddělil bys tvrdě administrátory od vývojářů nebo je fajn, že se to prolíná? A prolíná?

Po pravdě na toto nemám vyhraněný názor. Dívám se na to spíš z pohledu implementace, kdy považuji za lepší, pokud je co nejvíce procesů, kde to dává smysl, „naklikáno“ pomocí nástrojů administrace. Kódování chápu jako nezbytné v některých oblastech, ale nemělo by se to s ním přehánět – to se pak podle mě ztrácí výhody Salesforce.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Nijak výrazně aplikace třetích stran nepoužívám – až na pár aplikací, které jsme vyvinuli 🙂

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Nedá se říct, kterou mám nejraději. Z povahy náplně mé práce se nejčastěji točím kolem reportingu, pomocí kterého se různým manažerům dobře ukazuje, jak můžou pomocí Salesforce efektivněji řídit business.

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Být flexibilnější v cenové politice. Přeci jenom je to tady jiný trh a konkurence zde nasadila až dumpingové ceny. Chápu, že cena není vše, ale i tak má velmi vysokou váhu při rozhodování o nákupu.

Jak drží zákazníci krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádí nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Záleží na klientovi, funkcionalitě a lidech, kteří mají v dané společnosti Salesforce ve správě. Velké korporace jsou z povahy věci více rigidní a změna procesu není v jejich případě jednoduchá a často zahrnuje několik oddělení a desítky lidí, kteří musí změnit způsob práce, a to zabere spoustu času. Adaptace novinky pak může trvat velmi dlouho, pokud vůbec je přijata jako užitečná věc.

Menší společnosti jsou v tomto flexibilnější a dokáží s novinkami pracovat rychleji. Souvisí to i s plošší organizační strukturou a schopnosti dělat rozhodnutí rychleji.

Co bylo/je na zavádění Salesforce nejtěžší?

To je dobrá otázka :-). Salesforce je zde stále chápan jako CRM a pod CRM si každý představuje spoustu různých věcí. Takže nejdříve je to o „edukaci“ klienta a představení možností Salesforce jako platformy. Když se ujasní názvosloví a chápání možností platformy jako takové následuje práce na re-designu stávajících a nasazení nových business procesů. Tady se zejména u velkých společností naráží na značnou komplexitu stávajících procesů (často zbytečnou), jejich změna bývá časově náročná a je těžké udržet požadavky v rozumných mantinelech tak aby finální proces splňoval požadavky uživatelů a neznamenal čisté kódování.

Obecně je to pak nedostatek analytiků/konzultantů s dostatečnou znalostí businessu a zároveň Salesforce, kteří by byli schopni pomoci klientům a Salesforce dodavateli definovat procesy tak aby splňovali očekávání businessu a zároveň co nejvíce využívali možnosti platformy.

Lightning – co tě přitahuje/odrazuje? Doporučil bys zákazníkům přechod?

Dívám se na to z pohledu end user experience a tady je pro mě jasné zlepšení v novém grafickém rozhraní oproti Classic. Lighting je více graficky atraktivní a podle mě pro koncového uživatele přehlednější. Zejména u nových implementací to usnadňuje user adoption. Z tohoto pohledu tedy doporučuji přechod na Lightning.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ta Salesforce platforma 🙂

Leave a Reply