O Salesforce s Jirkou Kovačičem

V sérii „O Salesforce s …“ jsem si dal za cíl během celého roku vyzpovídat alespoň 52 lidí, kteří se v České a Slovenské republice pohybují okolo Salesforce. Jedno, zda jde o lidi od partnerů, zákazníka nebo dokonce někdo přímo ze Salesforce (ti to prý mají zakázané). Máte tip na někoho, koho bych měl určitě vyzpovídat? Sem s ním! děkuji

Další v sérii mých rozhovorů s lidmi ze Salesforce komunity je Jirka Kovačič ze společnosti Bluewolf, jednoho z prvních partnerů Salesforce.

Jak jsi se k Salesforce dostal a jaká je tvoje role?

K Salesforce jsem se dostal, jak se říká „jako slepý k houslím“. Po dokončení školy jsem sháněl novou práci na plný úvazek, kde jsem se zaměřil především na technologii, která by mohla v budoucnosti hýbat trhem ve světě. Věděl jsem, že do cloudových technologií se investuje nemalý kapitál a myšlenka být součástí něčeho, co má velikou pravděpodobnost úspěchu, byla velice lákavá. V současnosti jsem na pozici developera. Jestli můj tip byl správný ukáže až budoucnost.

Jak se vzděláváš, které zdroje doporučíš?

Mezi mé zdroje vzdělávání patří všudypřítomný internet, kolegové z práce, dokumentace k Salesforce, Trailhead, či případně doporučený přímý kontakt na osobu ze Salesforce.

Jak se díváš na certifikační zkoušky, máš pocit, že je důležité je absolvovat nebo žádný test praxi nenahradí?

Jednou větou: „Teorie je dobrý start pro začátek Vaší praxe.“

Z mého pohledu certifikační zkoušky spíše slouží jako jakési měřítko ohledně hodnocení společností ve světě. Ono nikde neexistuje žádné jiné měřítko, jak ohodnotit kvalitu, jak uchytit něco papírově do ruky. Vzhledem k soutěživosti firem je pro ně velice důležité mít určité certifikace splněné, neboť to je posouvá v žebříčku výše a mimo jiné i v měřítku srovnání, které vede samotný Salesforce.

Oddělil bys tvrdě administrátory od vývojářů nebo je fajn, že se to prolíná? A prolíná?

Z pohledu administrátora bych řekl, že se to prolíná směrem k vývojářské části o něco méně než z pohledu vývojáře. Vývojář zase potřebuje mít znalost i administrátorské části, neboť je potřeba znát standardní Salesforce funkcionalitu a nevymýšlet tzv. znovu kolo. Obě pozice jsou extrémně důležité.

Používáš aplikace třetích stran? Která je ta nejoblíbenější?

Ano, je to přirozeně naše interní aplikace Sightline.

Jedna funkce, kterou máš nejraději?

Salesforce Communities, spíše se jedná a funkcionalitu – soubor několika funkcí. Velice se mně zde líbí způsob zpřístupnění informací ze Salesforce pro zákazníky či partnery.

Kdyby sis mohl přát jednu věc, kterou by Salesforce mohl od zítra nově dělat, co by to bylo?

Cena (+ROI), s ohledem na střední a malé podniky je velice odrazující.

Jak drží zákazníci krok s rychlým rozvojem funkcionality Salesforce, zavádí nové funkce tak jak přicházejí nebo je nové funkcionality nezajímají?

Záleží zákazník od zákazníka. Většinou hrají roli finance a každá nová implementace, která má nahradit nějakou funkční a stávající (kterou stačí trochu customizovat) je výrazně dražší. Každopádně u velkých projektů se využívají ty nejnovější funkcionality.

Lightning Components nebo Visualforce stránky? Co převažuje v denní praxi vývojáře?

Momentálně Visualforce pages. S určitým nadhledem si ale myslím, že se budu muset rychle přeorientovat na Lightning.

SalesforceDX – už aby to tady bylo nebo se dá spokojeně žít i bez toho? Co dalšího tě brzdí při vývoji v Salesforce?

Neměl jsem šanci si SalesforceDX pořádně prostudovat. V současnosti nedávno skončil pilotovaný program pro přihlášené vývojáře s měsíčními surveys. Jedná se o největší pokrok ze strany Salesforce, kde tímto jejich krokem uzavírají celý životní cyklus vývoje pod Salesforce. Co je slibováno pod SalesforceDX by v budoucnosti určitě vývojářům ulehčilo práci, neboť nástroje, které existují pro jiné jazyky v Salesforce prozatím chybí a je nutné je pro svoji práci využívat nestandardním způsobem.

Ta Salesforce nebo ten Salesforce?

Ten Salesforce.

Leave a Reply