Konference Datové schránky po roce

Logo konference Datové schránky po roce Manažerské shrnutí: pár zajímavých informací, ale jinak nemastné, neslané, se spoustou otázek a bez šance získat najednou odpovědi od různých osob. Vše pořád ve fázi dohadů a nejasností.

Předem se omlouvám všem zmíněným, ale tituly u jmen se nebudu obtěžovat.

Minulý týden se konala v hotelu Aquapalace Hotel Prague v Čestlicích konference nazvaná „Datové schránky po roce … a teď už pro všechny„. Místo pěkné, sál velký, kvalitně ozvučený i když projektory mohly být o fous zaostřenější. Skvělý servis v oblasti jídla a pití, takže ze strany organizace naprosto povedená akce.

Program konference zněl zajímavě stejně jako prezentující – povídání o zkušenostech s konverzemi, současném stavu eGovernmentu, jak digitalizovat dokumenty a jak se chovat k časovým razítkům. Co mě stálo za poznámky?

Pan Zajíček mluvil o budoucnosti datových schránek a vzhledem ke svému aktuálnímu působení v oblasti justice hlavně o budoucnosti zde. Do justice podle statistik putuje 37% všech datových zpráv a více odesílají než přijímají. Asi nic zvláštního. V roce 2012 by měly být aktivní základní registry, díky kterým by se celý systém zase posunul dál a podle všeho neexistence těchto věcí činí problémy i v dnešní době. Pokud třeba jsou nedostatečné údaje o účastnících řízení, tak soudy přirozeně nemohou ISDS využívat pro doručování.

Do budoucna jako důležité vidí, aby jejich spisová služba automaticky vyhodnocovala platnost elektronických podpisů, protože v současné době to prý stojí úředníky hodně času a sil, aby si to ověřili, stejně jako by se mělo vyřešit snadné označování zpráv časovým razítkem a to jak těch odesílaných tak přijímaných na straně OVM – papírovou poštu také označují „časovým razítkem“ tak proč by ta elektronická měla být odlišná.

Je skvělé, že máme možnost k ISDS přistupovat pomocí Outlooku nebo řešení v Adobe Air. (Zdeněk Zajíček)

Osobně se spíš ptám, zda je to opravdu dobře, zda to nemělo být spíš natolik intuitivní a přívětivé, aby se tyto věci nemusely používat. A vzhledem k četnosti zmiňování těchto dvou alternativních přístupů blednu závistí a přemýšlím, jak to zaonačit, aby se mluvilo i o našem řešení.

Logo Egon Academy Došlo také na zmínku serveru Egon Academy, který si klade za cíl „zvýšit informovanost, znalosti, vědomosti a dovednosti v oblasti moderních informačních technologií a elektronických služeb u občanů, u subjektů podnikatelské sféry, i u orgánů státní správy a samosprávy.“ Najdete na něm v současné době videa k používání datových schránek z různých úhlů, od přihlašování, přes elektronické podepisování až k využití alternativních přístupových cest.

Vladimír Smejkal

Jedna z přednášek, ze které jsem si odnesl poznámek nejvíc, první kdo se otevřeně chlubil tím, že bude do tvůrců kopat a kritizovat je, ale že doufá, že to bude ku prospěchu věci.

Přemýšlí, co přinese 1. 7., tuší, že to bude fatální změna. Ovšem není mu jasné, zda fatálně pozitivní nebo negativní (na což sází víc). Nadšen, že díky datovým schránkám dochází ke změně komplikovaného jednání za společnosti, kde muselo podepisovat více jednatelů najednou – prý těchto firem hodně ubývá.

Od začátku roku prý došlo k přenosu neuvěřitelných 480 komerčních zpráv, což je podle něj jasné, neboť příjemce musí jednak povolit příjem těchto zpráv, je to placené, ale hlavně příjemce musí potvrdit přijetí. Proti tomu on i pan Korbel hodně brojili a mě spíš přišlo, že si to nikdy nevyzkoušeli v praxi – doporučený dopis, přeci musíte také na poště (nebo u doručovatelky) nejdřív potvrdit jako přijatý a až pak vám ho dají.

Poukázal na podivnosti lhůty 90 dnů, po které zprávy mizí ze schránky a která zjevně byla vymyšlena náhodně. Ostatně její smysl bude čím dál tím divnější, protože díky vzniku institucionálního archivu se vlastně alespoň části zpráv budou ukládat.

Datové schránky jsou nejbezpečnější způsob komunikace – HTTP, FTP, SMTP a další nejsou šifrovány.

Tady nějak úplně došlo k pozapomenutí na SSL certifikáty. Zase na druhou stranu poznamenal, že ISDS v dnešní době nemá žádný bezpečnostní audit ani certifikaci, takže vlastně nikdo netuší, jak na tom s tou bezpečností je.

Zajímavé je, že ISDS není služba pro elektronickou komunikaci, ale služba ukládání dat. Takže se na něj nevztahují zákony pro zaznamenávání přístupů ke službám, možnost jejich vyžádání Policií a další konsekvence. Teoreticky by prý bylo možné si tyto záznamy vyžádat, ale byl by k tomu potřeba souhlas soudce, takže výrazně pracnější postup.

Hloupost je prý nemožnost komunikovat s katastrálními a dalšími úřady, protože digitalizovat jde v zásadě všechno, nabytí právní moci dokumentů také není problém a všechny další obezličky a vymyšlené výmluvy jsou prý k smíchu.

Okamžik doručení zprávy orgánu veřejné moci prý není definován zákonem – nikdy jsem ho takto detailně nečetl, takže mě to celkem překvapilo. Velké úřady jsou prý většinou připojené nonstop, takže dodání = doručení, u malých pak bývá doručení opravdu až okamžik, kdy se do schránky přihlásí.

A kdo má rád žaloby, tak prý už je několik žalob na Ministerstvo vnitra pro nemožnost přístupu k datovým schránkám, díky nutnosti instalovat 602XML Filler.

Kdo si myslel, že ho Datový trezor České pošty ušetří problémům s vypršením certifikátů a dalších věcí tak se mýlil, tahle věc nepřerazítkovává ani neřeší vypršení certifikátů. Pan Zajíček se prý také snaží, aby se automaticky prodlužovaly certifikáty (což mi není jasné, jak bude fungovat).

Ostatně dokumenty od OVM by ani nemělo být nutné pro jistotu konvertovat, vždy jde vyžádat jejich stejnopis až je někdy budete opravdu potřebovat.

Upozornil i na fakt, že při konverzi se ztrácí informace o tom, kdo dokument konkrétně podepsal, což by se možná do budoucna mohlo ukázat jako problém.

Některé exhibice autorů na internetových serverech jsou mylné, samoúčelné, ale v podstatě neškodné – systém totiž funguje.

Jaroslav Bureš

Jediný prezentující, který neměl prezentaci, takže poznámky se špatně dělaly, protože člověk musel být 100% soustředěný celou dobu.

Potvrzuje, že v justici došlo opravdu k reálné úspoře nákladů stejně jako že ověřování certifikátů je opravdu velký časový problém. A také tvrdí, že díky institutu doručení přihlášením může dojít k problémům v některých soudních řízeních (typicky snad v insolvencích). Stačí totiž, aby se do schránky přihlásila pověřená osoba a dojde k potvrzení přijetí všech zpráv, přitom některé musejí být doručeny pouze statutárním orgánům. A prý je hodně případů, kdy se tato obezlička již dnes používá a řízení jsou díky tomu neplatná.

To mě přišlo jako hodně zajímavé, protože mám pocit, že jako uživatelé nejsme schopni zjistit, ze kterého konkrétního účtu byla zpráva poslána, stejně jako který konkrétní účet způsobil její doručení, ale OVM možná tuto možnost mají.

Zbytek dopoledne

Před obědem jsme stihli ještě dvě přednášky – Tomáš Sokol nám potvrdil, že v podstatě žádní advokáti v dnešní době datové schránky nepoužívají a všichni čekají, co to udělá (když mají 2 roky odklad tak se ho snaží využít do maxima).

Václav Koudele přišel s některými zkušenostmi s integrací datových schránek do IS úřadů, kde asi nezaznělo nic zvláštního, spíš skvělá myšlenka navrhnutí formulářů pro různé agendy, které by se automaticky odesílaly na úřad přímo konkrétním řešitelům. Na to jsme ty datovky asi nepotřebovali.

Oskar Macek

Člověk, který prý má rád poobědové přednášky, protože to je výzva. Výzva to byla i pro mě, udržet pozornost bylo skoro nemožné a z jeho přednášky jsem si zapamatoval jedinou věc – domněnku pravosti, proti které spousta jiných lidí protestuje. Aneb pokud byl dokument kdy podepsán oprávněnou osobou a opatřen časovým razítkem, pak je platný dokud se neprokáže opak. A argumentoval tím, že dokument v elektronické podobě se různě kopíruje a vždy se někde bude dát dohledat jak v té době vypadal, což si osobně myslím, že je trochu nemožné.

Vladimír Střálka

Společnost Adobe se postavila za produkt Multischránka a je podle všeho hrozně ráda, že něco takového vzniklo a umožňuje jí to podporovat její platformu. Dokonce existuje k tomuto produktu i video na serveru Egon Academy.

Upozornil na fakt, že PDF formát je popsán ISO normou a proto je to ten správný formát pro komunikaci. A pak ukázal krásnou aplikaci vytvořenou také v Adobe AIR (součást produktu Live Cycle) , kam stačí natáhnout soubor a dojde k jeho zkonvertování do PDF formátu.

Pohled na prezentátory

Richard Kaucký

Ten pán je prostě skvělý, žádná nudná informace ale spousta veselých novinek.

Nejdřív trocha statistiky – datové schránky jsou skvělé, protože úspěšnost doručení je 96% (jenom 4% zpráv jsou doručovány fikcí), kdežto papírovou poštou se to pohybuje pouze okolo 60%. Přemýšlím, jestli tím srovnal hrušky s jablky, nebo se mi to jenom zdálo.

To nebyl projekt, to byl čistý adrenalin. Systém funguje, protože ho navrhovali špičkoví lidé a má to schopné úředníky.

Dokonce databázi prý navrhoval jeden z stovky nejlepších lidí na světě.

Instalace 602XML Filleru nevnímá jako problém (což se nedivím) a poukazuje, že i pro dříve zmíněnou Multischránku je třeba přeci něco instalovat, takže o nic nejde. Ale tah s distribuováním tohoto programu se zjevně povedl, nyní totiž nabízejí úřadům možnost pořízení většiny formulářů, které používají pro své agendy, za směšnou cenu cca 2 500,- pro každého úředníka a jenom zanedbatelných 6,- za každého obyvatele příslušného okresu/kraje/regionu.

Zazněla jedna důležitá informace týkající se konverzí – plánuje se, že při konverzi se bude zjišťovat, zda dokument kdysi prošel datovými schránkami v této podobě a pokud ano, tak ke konverzi dojde i s vypršenými certifikáty a časovými razítky. Takže přerazítkovávat asi nebude třeba. A tato kontrola bude pomocí 2 hashů, které budou pro každý soubor spočítány.

V září se můžeme těšit na 602XML Filler na USB, který se nebude muset instalovat a mělo by ho tak být možné používat i ve všech těch kavárnách, kde to nyní prý nejde. Takže pokud se chystáte na dovolenou, plánujte ji až na říjen a budete v klidu (pokud jste tedy ti, kteří toto vnímají jako ten nepřekonatelný problém).

Neprodáváme technologie, ale zkušenosti jak je aplikovat – kdysi jsme naučili lidi na počítačích psát, nyní učíme další dovednosti.

A pravdou je, že ty předváděné formuláře jsou hezky udělané, některé rovnou před odesláním projdou nějakými základními kontrolami na úřadě. Slušelo by se zatleskat.

Michal Altair Valášek

Podle všeho nejočekávanější přednáška celého odpoledne, jakmile skončil, tak půlka sálu odešla.

Narozdíl od všech ostatních nesouhlasil s myšlenkou, že není třeba přerazítkovávat, ostatně pro archiváře prý může být i falsifikát archiválií. V praxi ukázal, jak je možné dokument podepsat i prošlým certifikátem (stačí si nastavit datum do historie) a pak už se věnoval prezentaci jejich systému InfoStream, který takové přerazítkování zajišťuje.

Logo InfoStream Systém velice pěkný a elegantní, doteď jsem si myslel, že přerazítkovat budu muset každý jednotlivý dokument (a tedy platit tisíce časových razítek, která jsou prý u zahraničních certifikačních autorit zdarma, takže máme v Česku zase nějakou specialitu), ale on z těch dokumentů počítá dlouhý hash a třeba jednou denně (pokud nepotřebujete mít razítko okamžitě, což potřeba vlastně není) orazítkuje celý balík těchto hashů. A díky tomu se pak dá zpětně dohledat, jak se daný dokument (spolu se spoustou dalších) pravidelně orazítkoval a je tedy prokázáno, že je pořád pravdivý a nezměněný (prý). Skvělé je, že mu stačí jedno razítko denně (nebo i méně) a úspory jsou obrovské.

Zbytek odpoledne

Vyprázdnění sálu po této přednášce zjevně nebylo náhodné, následovaly už jenom produktové prezentace, což většinu lidí nezajímalo. Není nad to být partnerem konference a zaplatit za to hezkých pár desítek tisíc (alespoň tolik to většinou stojí).

Vyprázdněný sál na konferenci

Od StringData jsme se například dozvěděli, že naskočili do tohoto vlaku později, protože to po nich zákazníci chtěli, neboť nebyli spokojeni s kvalitou ostatních produktů. A zároveň ukázali graf, jak raketově roste množství korespondence od exekutorů, o čemž se u našich zákazníků přesvědčujeme každý den.

IXTENT zmínil údaj o úspoře 100 000,- za půl roku u jednoho jejich zákazníka díky přechodu z papírového na elektronické zpracování dokumentů a to je číslo, pro které se možná nějaké řešení vyplatí nasadit.

Sokordia odprezentovala systém pro autorizovanou konverzi dokumentů a já si (stejně asi jako další firmy) posteskl, že je škoda, že si nemůžeme konvertovat dokumenty sami. Zas na druhou stranu – sláva počítačům.

A to byl milé děti konec pohádky z konference o datových schránkách.

Leave a Reply