Jeden zákon, dva úředníci

zakon.jpg Když jsem před dvěmi lety vyřizoval rodičovskou, tak jsem se s úřednicí pohádal a obvinil ji ze šikanování. Následně mi sama volala a „donutila“ mě opravit datum, od kterého o rodičovský příspěvek žádám, na dřívější datum, abych se zbytečně neokradl o pár tisíc.

Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, …  (zákon 117/1995 Sbírky)

Letos jsem žádal o další rodičovský příspěvek. Podmínka celého kalendářního měsíce mi vůbec nepřišla na mysl (minule přeci úřednice trvala na tom, že mateřská a rodičovská musí navazovat), nehledě na to, že mateřskou Jana pobírala první dva dny měsíce, tak z čeho bychom celý měsíc žili, ne?

Úřednice žádost přijala a za pár dní volala – máte to špatně, nesplnil jste podmínku péče po celý kalendářní měsíc. No, měla pravdu, ale nedalo mi to a tak jsem zapátral v zákoně.

Podmínka osobní celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský příspěvek po celý kalendářní měsíc podle § 30 odst. 1 se považuje za splněnou i v kalendářním měsíci, v němž
a) se dítě narodilo,
b) rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem,
c) osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu (§ 7 odst. 10 a 11),
d) dítě dosáhlo věku 4 let, do kterého náleží rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1,
e) dítě nebo rodič zemřeli,
f) rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo do doby převzetí svěřeno do péče jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo převzal do péče dítě, které bylo do dne převzetí umístěno na základě rozhodnutí příslušného orgánu v ústavu (zařízení), v němž bylo dítěti poskytováno plné přímé zaopatření anebo převzal dítě z péče poskytovatele zdravotních služeb, které trvalo déle než 3 kalendářní měsíce. (§ 30b zákona 117/1995 Sbírky)

No dobrá, tohle přesně tam neřeší, leda by o rodičovský příspěvek zažádala Jana a já ji pak nahradil. Ale přeci nedává smysl, abychom dostali jenom mateřskou za dva dny a po zbytek měsíce byli bez peněz. Argument úřednice, že o peníze přeci nepřijdu, protože dostanu 220 000,- jenom né teď ale postupně, mě moc nedojal. Platí totiž jenom v okamžiku, kdy se vám do dvou let věku nejmladšího nenarodí další dítě a pak se s tím zbytkem peněz rozloučíte.

Dohadujeme se, ona neposlouchá mé doplňující otázky a jenom vykládá, jak musím změnit datum, jinak rozhodne a budu se muset odvolávat. A tak se nakonec loučíme s tím, že rozhodne a já se odvolám.

Po pár dnech přichází email:

nárok na rodičovský příspěvek od dubna 2014 Vám vznikne za předpokladu, že písemně opravíte den vzniku nároku na 1.4.2014 a doložíte písemné prohlášení, od Vás a paní, že jste o syna v dubnu 2014 pečovali společně po celý kalendářní měsíc.

To je takové kreativní řešení, ale naštěstí není problém dokument stvořit a navíc je to i pravda. Emailem posílám opravu žádosti i prohlášení a úřednice rozhoduje – rodičovský příspěvek dostanete už i za duben. Ostatně ta kreativa je i posvěcená zákonem, konkrétně paragrafem 30a odstavec 2.

Při péči o totéž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek nebo splňují-li podle § 30b odst. 1 podmínku péče o dítě pro nárok na rodičovský příspěvek v jednom kalendářním měsíci oba rodiče tak, že každý ji splňuje po část měsíce, náleží rodičovský příspěvek jen jednou, a to rodiči určenému na základě dohody rodičů. Nedohodnou-li se rodiče, určí krajská pobočka Úřadu práce, která o rodičovském příspěvku rozhoduje, kterému z rodičů se rodičovský příspěvek přizná.

A pak že to nejde – rozum zvítězil nad úředníkem a my máme z čeho žít!

Jak dlouho budete rodičovskou skutečně dostávat?

Hezký je ještě pohled do zákonů na to, jak dlouho budete rodičovský příspěvek dostávat.

Dostáváte ho totiž na nejmladší dítě v rodině až do vyčerpání částky 220 000Kč. Zní to jasně, jakmile se narodí další dítě, rodičovskou přestanu dostávat.

Nastupuje paragraf 30a – nárok zaniká posledním dnem měsíce předcházejícímu měsíci, ve kterém se narodilo další dítě (volně jsem přebásnil). Takže pokud se vám další dítě narodí na začátku či na konci měsíce je to jedno, za daný měsíc už nic nedostanete.

A nastává další pecka, paragraf 30b – má-li jeden z rodičů nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem, nemáte nárok na rodičovský příspěvek.

Dokud se bavíme o tom, že na rodičovské i mateřské je jeden a ten samý člověk, tak to dává smysl, proč by měl pobírat dvě dávky. V okamžiku, kdy jsou to dva různí lidé, tak najednou zjistíte, že z normálního příjmu a kapesného (rodičovské) máte jen to kapesné (kterému se nyní říká mateřská či nemocenská).

Představa rizikového porodu, kdy žena proleží pár měsíců v posteli/nemocnici a vy se místo vydělávání ideálně musíte postarat o to starší dítě – jen se starejte, je vaše a co je státu do toho?

Leave a Reply