Jak balíčkovat moduly v systému BOSS?

Schéma systému BOSS Při přemýšlení o tom, jak lépe a snáze prodávat systém BOSS jsme došli i k tomu, že do něj máme hroznou spoustu modulů a tak se to nezasvěcenému člověku na začátku relativně těžko nabízí. Překvapivě (tedy ne až tak moc) se zákazníci většinou ptají co to umí a co nám nabízíte, místo aby nám říkali, co by chtěli řešit a my jenom říkali ano máme/ne nemáme 🙂

Ono je to asi jasné, člověk má trochu představu, co by teď zrovna chtěl řešit, ale ostatní věci z rukávu nesype. A tak když začneme ukazovat, co to všechno umí, tak dost často slyšíme – to by se hodilo, to řešíme jinak, to je pro nás zbytečné a další a další. Ale tímhle postupným vytahováním dalších modulů si zákazník uvědomuje, že těch věcí na řešení má dost a začíná si je rovnat za sebe a přidělovat jim priority.

Z té spousty modulů, které jsme postupně pro různé klienty vytvořili a které jsou občas opravdu hodně specifické a nikde jinde nenasaditelné, jsme tedy vytvořili takové čtyři hlavní oblasti, ve kterých by se jednotliví lidé mohli najít a začít tu svou oblast řešit.

HR oblast

 • Organizační struktura
 • Odpovědnosti a kompetence pozic
 • Telefonní seznam
 • Dovolené a zástupy
 • Proces nástupu/odchodu pracovníka
 • Smlouvy se zaměstnanci
 • Seznamování se směrnicemi
 • Evidence školení
 • Hodnocení

Oblast Office managementu

 • Vybavení
 • Vozidla
 • Mobilní telefony
 • Platební/čerpací karty
 • Přístupy
 • Rozesílání SMS

Dokumenty

 • Datové schránky/podatelna
 • Dokumenty
 • Smlouvy
 • Seznamování se směrnicemi

Finance

 • Vyúčtování služebních cest
 • Vyúčtování mobilních telefonů
 • Vyúčtování platebních/čerpacích karet
 • Rozpočty
 • Nákupní požadavky
 • Objednávkový systém (EPOS)

A když se pak s těmi lidmi bavíme a zjišťujeme, jak kterou tu oblast řeší u nich ve společnosti, tak mě až překvapuje, kolik z nich je naprosto spokojeno s evidencí v 10 různých Excelových souborech případně na papírech. Případně, že jim dostačuje ta evidence, související procesy řeší rychlé nohy případně další dokumenty, kam se údaje přepisují a opisují a se kterými se potom běhá nebo se posílají emailem. Nějaké upomínání nevyřešených věcí je pak opravdou utopie stejně jako získání přehledu kdo co kdy a proč chtěl.

Jak vlastně takovéto evidence a procesy řešíte u vás? A dává vám smysl sdružovat moduly takto podle řešených oblastí, nebo je lepší udělat balíček podle velikosti společnosti? Nebo to snad naházet nahromadu a nebalíčkovat vůbec?

Leave a Reply