Expertní dobrovolnictví pomáhá. Efektivně.

Ano, expertní dobrovolnictví pomáhá. A netýká se jen nekvalifikované práce. Mnozí totiž zjistili, že pomáhat mohou klidně tím, v čem jsou dobří. Občanskou angažovanost a zájem o své okolí považuji za dnešní formu Kalokagathie. 

Dělám, co umím, a ještě to pomáhá.

Dobrovolnictví vnímám jako určitou formu zájmu o společnost. A cítím, že v dnešní individualistické době zaujímá jakýsi hlubší rozměr, než tomu bylo historicky.

Máme se dobře, žijeme v hojnosti konzumní společnosti. Přirozeně prahneme po jakési smysluplnosti života (ne-li nacházení smyslu). Proč tedy nevěnovat svůj čas někde, kde ho efektivně zužitkují? Mohu nabídnout něco, co umím nebo s čím mám vlastní zkušenost? Na tom podle mě stojí vnitřní motivace dobrovolníků. Nehledě na to, že i pro ně je cenná zkušenost si svou odbornost vyzkoušet v oboru, kde nejde hlavně o generování zisku.

Zkuste udržet v ekologické organizaci na výsadbu stromů 35letého manažera z banky, který je guru na PR. Jak dlouho bude asi sázet stromky? Jaká je jeho motivace? Nebude lepší využít jeho PR znalosti a nabídnout mu možnost pomoct PR zaměstnancům organizace? Vsadím se, že když s ním občas zajdete na kafe, zeptáte se, jak se má jeho rodina a poprosíte o radu ohledně další kampaně, zůstane s vámi mnohem déle.

Jakmile dobrovolník sám pocítí, že má možnost růstu ve svém oboru i prostřednictvím dobrovolnictví, je vyhráno. Vzájemný pocit užitečnosti je dobré živit a podporovat. A navíc jak se říká: „Dej člověku rybu a nasytíš jej jeden den, nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život.“ Dobré neziskovky na to už dávno přišly a vzniklo díky tomu mnoho zajímavých platforem: CRM pro neziskovky, UMSEMUMTAM, Hestia a mnoho dalších.

Poznejte svého souseda.

Sama jsem dělala dobrovolnici v různých oborech a nejlepší pocit jsem měla, když jsem mohla využít své znalosti a zkušenosti z fundraisingu v organizaci, která mi byla blízká tématem a byla navíc lokální.

Myslím, že profesní dobrovolnictví je efektivní i proto, že si dobrovolník sám vybírá organizaci, která je mu blízká a postupně se s ní sžije. Může to být např. organizace, která sídlí ve vedlejší ulici nebo naopak organizace, která je aktivní celorepublikově, ale její činnost chci sám rozvinout v místě mého bydliště. Poznám tak lidi, kteří žijí v mém okolí a budu mít dobrý pocit, že jsem se stal součástí kultivace mého města. 

Neberte to na lehkou váhu.

I když dobrovolnictvím nepodepisujete úpis ďáblu, je potřeba si uvědomit, že jako dobrovolník plníte vůči organizaci jisté závazky. Někdo na Vás totiž už spoléhá a věří, že práci, ke které jste se upsal/a, dotáhnete do konce.

Jasně, ne vždycky je to možné, ale rozhodně je lepší všechny překážky komunikovat než nechat vyhnít. I dobrovolník má svou čest. 

Dobrovolnictví není nevolnictví. 

Čas. Míra. Obojího máme každý dle svých možností, které je důležité respektovat. Člověk moudrý (jak se dnes nazývá člověk) se podívá do svého diáře a odhadne své časové možnosti. Sám se pak rozhoduje, kolik času věnuje dobrovolnictví. Pro organizaci je to velmi důležité, protože pak s touto kapacitou může pracovat a efektivně vést celý tým dobrovolníků. I kdyby to byla 1h měsíčně, má to smysl. Dobrovolníka může dělat každý. 

IT man není E.T. man 

O lidech z IT kolují různé zvěsti.

  • lidí, kteří se motají okolo informačních technologií je opravdu hodně;
  • tento obor je bohatý na oblasti, ze kterých se skládá;
  • i s člověkem z oboru IT se dá mluvit normálně;
  • lidé z IT jsou specifický živočišný druh – pracují po nocích, vstávají k obědu (pokud nemají děti).

A já k tomu přidám svou zkušenost. Jsou loajální. U nás v CRM pro neziskovky máme už 7 let desítky dobrovolníků, kteří s námi táhnou káru všech povedených implementací Salesforce, jeho rozvoje a podpory lidí z nezisku, kteří nás potřebují. Jsme největším implementátorem Salesforce na českém trhu. Máme za sebou přes 85 úspěšných implementací různé velikosti. To vše jen díky dobrovolníků.

Za každým projektem stojí jeden i více lidí, kteří mu věnovali svůj čas v rozpětí i několika měsíců. Čas, který do této práce investují, je u každého různý. Někdo věnuje 1h týdně, někdo i 20h měsíčně. Důležité je, že každá hodina se počítá. A za to jim patří velké DÍK.

Na začátku byla idea…CRM pro neziskovky

Spolek, který by bez dobrovolníků neexistoval. Jeho počátek „zavinilo“ spojení projektu Rok Jinak, Aleše Jeníka, Jana Hromase, Světla pro svět.

Ten den, kdy se objevil Aleš v kanceláři Světla pro svět, byl úplně normální jako každý jiný. Jako fundraiserka jsem měla plno práce, navíc jsme zrovna řešili výběr vhodného CRM systému, který by pojmul všechny rozsáhlé aktivity, které jsme v organizaci dělali. A tu seděl Aleš, ukazoval něco, co se tvářilo poměrně uživatelsky přívětivě. A navíc pro neziskovky zdarma…

Za pár měsíců mi Aleš volá, že právě vzniklo sdružení CRM pro neziskovky a jestli bych si ho nevzala pod svá křídla. No a tak tu jsem, už 7 let a pořád mě to baví. Baví mě to proto, že dělám s dobrovolníky. Že naši klienti jsou lidé, kteří svou práci mají rádi. Že mi tahle práce nabízí prostor pro vlastní rozvoj. 

Kdo chce kam, pomozme mu tam.

Aneb pár návodných otázek:

  • Umíte něco, co by mohlo někoho obohatit?
  • Je ve Vašem okolí někdo, kdo by Vaše dovednosti a zkušenosti využil?
  • Máte přátele, kteří se věnují nějaké dobrovolnické činnosti?
  • Máte kapacitu (i minimální) někomu pomoci?

Jestli jste alespoň u jedné otázky odpověděl/a ano, tak neváhejte a pusťte se do toho. Oborů, kde můžete pomoci, je mnoho.

Petra Joklová

A jestli vás napadlo se přidat k posádce CRM pro neziskovky, tak tady je moje adresa: petra.joklova@crmproneziskovky.cz nebo telefon 731 140 399.

Petra Joklová – v neziskovém sektoru našla svůj druhý domov. Přes práci lektorky primární prevence ve školách, fundraiserky rozvojových projektů se dostala až k vedení ajťáků. Pořád si ale drží svůj silně humánní základní kámen, proto ji tahle práce baví. Propojuje moderní svět s lidským kontaktem. Ráda si hraje, hledá a pracuje s lidmi. Když nepracuje, hraje si se svými dětmi nebo vede taneční a pohybové semináře. Howgh

Leave a Reply