Do desíti – s Petrem Kuncem

Petr Kunc Petr Kunc, v dnešní době pravděpodobně jeden z nejznámějších lidí v české IBM. A k té spoustě práce, kterou IBM přináší, má ještě čas blogovat o věcech, které se tam dějí a o kterých bychom všichni měli vědět. Otázkou je, zda se na věci dívá stejně jako business partneři a zákazníci. Co myslíte?

V IBM už jsi nějakou dobu, jaký byl ten přechod od partnera do IBM a současně z v podstatě technické pozice na pozici více obchodní?

        Když se nad tím zamyslím, tak hlavní rozdíly jsou následující. Nedělám už každodenní běžnou administraci, tedy starání se o konkrétní systém, aby běžel, obsahoval poslední verze, rozšiřoval se atd. Místo toho pomáhám tyto systémy budovat a rozbíhat. Dále už na tom pokračuje klient s partnerem.

        Další náplň je v principu podobná, tj. technická podpora prodeje. Software musíš znát po technické stránce, tj. ovládat instalace, upgrady, propojování, bezpečnost, a zároveň umět srozumitelně předvést, vysvětlit a podat jak technickým, tak netechnickým zástupcům klientů. Co se liší, je rozsah. Teď pracuji na větších zakázkách s většími společnostmi, které mají větší a rozmanitější požadavky.

        Rozdíl je dále v množství informací, ke kterým máš přístup. To jsem začal objevovat hned první dva dny v nové práci. Člověk má přístup k tolika zdrojům, databázím, úložištím, FTP, wikinám… Stačí je jenom postupně objevovat a pomocí vzájemných odkazů se dá dostat od jednoho zdroje k druhému. A v té orientaci také hodně pomáhají právě lotusové produkty; ostatně velká část uživatelského rozhraní je v IBM vytvořena pomocí notesových databází (přístup přes web či klienta LN), intranetového Portalu, týmových a osobních prostor na Quickru či individuální publikace v Connections.

Jaký z produktů Lotus ti připadá nejzajímavější a proč?

        Z těch úplně nových lotusových produktů využívám osobně nejvíce „social sharing“, tedy QuickrConnections. Dokumenty, které člověk sám vytvoří (návody, prezentace, postupy, videa, kódy, obrázky) nebo někde získá, nahraje na Quickr server či na ně odkáže z Connections. Tj. o publikovaný obsah se starají sami koncoví uživatelé, ne žádná centrální pověřená autorita. Soubory se dají nalézt pomocí fulltextového vyhledávání nebo podle tagů, kterými soubor označil autor. Navíc si můžeš v systému nastavit určitá klíčová slova nebo jména autorů a systém ti podle toho neustále sestavuje takovou určitou výstřižkovou službu filtrovanou právě podle zadaných požadavků.

Když se zákazníci ptají po nějakém řešení, předpokládají, že s ním vystačí tak, jak přijde „v krabici“, nebo už dopředu plánují, jak si ho nechají upravit a co vše do něj budou chtít doprogramovat?

        Většina klientů žádá úpravy či doprogramování, chtějí tam přidat něco svého. Každá firma má trochu jiné zvyky a procesy, které přirozeně vyžaduje mít v softwaru, jež bude používat. Lotus tuto možnost nabízí, což je jednou z jeho velkých výhod. Lotus Notes/Domino není jenom poštovní a kalendářový systém, uděláš si v něm celou firemní agendu. U Portálu je to ještě jasnější. Je určen k tomu, aby jsi si jej rozšířil k obrazu svému a připojil, k čemu potřebuješ. Dá se řící, že ze všech produktů  klienti „krabicově“ používají nejčastěji Sametime, tedy jen si jej nakonfigurují bez dalších vlastních úprav.

Nemáš pocit, že používání Lotus Connections a využívání pouze zdrojů, na které jsou v nich odkazy, zhorší dostupnost informací, protože všichni budou líní vyhledávat informace mimo a přidávat odkazy?

        Když potřebuji najít určitou informaci, tak hledám, dokud ji nenaleznu. Pokud ji nenajdu na firemním intranetu či připravených a otagovaných stránkách (to jsou ty zmiňované Connections), tak přirozeně hledám dál na internetu. Pokud se však jedná o nějakou interní záležitost, tak jdu automaticky na Connections. Takže zhoršit dostupnost informací to jistě nemůže, jenom mě to dovede rychleji k určité množině stránek (zpravidla těch, které mají souvislost s předmětem podnikání firmy).

        Z lidí, kteří vyhledávají přes naši hlavní intranetovou vyhledávací stránku, jich polovina klikne na výsledky vracené „hrubým“ fulltextem a druhá polovina na odkazy, které vedou do interní implementace Connections, tedy hlavně na příspěvky interních blogů nebo „bookmarkované“ stránky.

Pokud se zákazníci ptají po vývoji řešení, mají představy převážně o řešení na bázi plného klienta, webového klienta nebo mobilního zařízení?

        Obecně je webový přístup v nějaké míře vyžadován. Ti, kteří přesně vědí, co chtějí, poptávají ještě plného klienta. Přistup k datům z mobilního zařízení bývá často jenom vítané vylepšení, nejedná se však o nic, co by zásadně ovlivňovalo výběr softwaru.

Co je takový nejčastější problém, který zákazníci nejčastěji chtějí řešit?

        Rozhodně dokumenty. Někam je chytře ukládat, nastavovat práva, vyplňovat košilky, schvalovat, a to buď „tlustě“ (Lotus Notes) nebo „tence“ (Quickr).

        Dále intranet. Každý si pod tím představuje ovšem něco jiného. Někteří volí již zmíněnou „tenkou“ variantu, tedy webový přísup k firemním dokumentům. Další přidávají publikování článků v redakčním systému. A jiní zase požadují zastřešení většiny existujících firemních aplikací do „nějakého portálu, který vydrží“, tedy splní jejich požadavky na integraci různorodých systémů, zvládne velkou zátěž a výrobce počítá s jeho podporou a vylepšováním i do budoucna.

8.0.2 jsou venku, česká verze za dveřmi – jak reaguje trh, jsou zákazníci natěšení na migraci, nebo se té zásadní změny trochu bojí a vyčkávají?

        Nové zakázky už dostávají osmičky, ať už se jedná o plně aplikační Domino nebo „podpůrné“ Domino (pod Sametime, Quickr, jako LDAP či back-end platforma pro rychlý vývoj aplikací do Portalu). Zprávy od partnerů a klientů říkají, že servery upgradují  bez jakýchkoli potíží a klienti buď také, nebo podle vnitřních směrnic čekají na nějakou hromadnou akci, jako je například výměna hardwaru nebo sestavení nové klonovací image.

Vývojáři se postupně učí nové a nové programovací jazyky. Nejdřív stačily @Formule, LotusScript, přibyl JavaScript a už dlouho se mluví o nutnosti znalosti Javy. Jak to vidíš, opravdu se tu Javu budou muset naučit? Co jim to přinese?

        Znalost Javy potřebuješ, pokud musíš pracovat a tvořit v Javě. Z lotusových produktů se to týká programování portletů do Portálu a psaní pluginů do Eclipse (Sametime či LN8). Jistě, pro tvorbu aplikací pro Lotus Domino či rozšíření do Lotus Notes (např. pro určité kompozitní aplikace) můžeš použít Javu, ale není to nic povinného, je to prostě další možnost volby navíc.

Leave a Reply